Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Kela

KELA kokeilee uudenlaista maahanmuuttajille suunnattua kuntoutuspalvelua

Maahanmuuttajat käyttävät KELAn kuntoutuspalveluja muita vähemmän. Maaliskuussa alkava uusi kuntoutuspalvelu vastaa maahanmuuttajien tarpeisiin.


Kuntoutuspalvelujen piiriin kuuluu työikäisiä ihmisiä, joiden kielelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset taustat vaihtelevat. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt kuitenkin hakeutuvat harvemmin kuntoutukseen, ja erityisesti ammatillista kuntoutusta heille myönnetään muita harvemmin.

— Maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat kuntoutusta, saattavat jäädä palvelujen ulkopuolelle heikon suomen kielen taitonsa vuoksi, kertoo etuuspäällikkö Seija Sukula.


MAHKU-hanke yhdistää ammatillisen kuntoutuksen ja suomen kielen opetuksen

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishankkeessa (Mahku-hanke) Kela kokeilee ja kehittää maahanmuuttajille suunnattua ammatillista kuntoutuspalvelua, jossa kuntoutukseen yhdistetään suomen kielen opetusta.

Kuntoutuspalvelu on yksilöllinen ja se räätälöidään kuntoutujan tarpeiden mukaan. Kuntoutujaa tuetaan urasuunnitelman teossa sekä ammattialan ja työn soveltuvuuden arvioinnissa. Tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan suomen kielen taitoa niin, että hän pystyy toimimaan valitulla ammattialalla ja työtehtävissä.

— Suomen kieltä opitaan kuntoutuksen ja työelämän tilanteissa, ei perinteiseen tapaan luokkahuoneessa, hankepäällikkö Salli Alanko kuvailee uutta palvelua.

Kuntoutuspalvelulla tähdätään siihen, että kuntoutuja ohjautuu työmarkkinoille ja pärjää valitsemissaan työtehtävissä.


Uuden kuntoutuspalvelun toteutus alkaa maaliskuussa

Kuntoutusta voivat hakea Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat ammatillista kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kuntoutujalta ei edellytetä suomen kielen taitoa. Suomen kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon lähtötaso arvioidaan kuntoutuksen alussa, ja kuntoutujalla on oikeus käyttää tarvittaessa tulkkausta.

Kuntoutuspalvelua saa Hyksin, Tyksin ja Taysin erva-alueilla 1.3.2018–29.2.2020. Kuntoutuspalvelun enimmäiskesto on 10 kuukautta.

Uuden kuntoutuspalvelun kokeiluun liittyvän arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään kuntoutuspalvelun kehittämisessä ja laajempaan käyttöönottoon liittyvässä päätöksenteossa.

Lisätietoja kuntoutuksen hakemisesta ja linkit hakemuslomakkeisiin löytyvät osoitteesta www. kela. fi/mahku-hanke


Tutustu Kelan kuntoutuspalveluihin:


Lähde: Kela, tiedote, 28.2.2018
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Материал опубликован в следующих журналах «Мозаика»:
«Мозаика» № 9–10 (131–132) 2017

Siirry ylösЯндекс.Метрика