Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Osittainen vanhuuseläke 2021

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 prosenttia eläkkeestäsi jo ennen vanhuuseläkeikää. Ikäraja on 61 vuotta. Ennen vanhuuseläkeikää otettua eläkettä pienennetään varhennusvähennyksellä. Osittainen vanhuuseläke voi tuoda joustoa viimeisiin työvuosiin. Työntekoa eläkkeen aikana ei vaadita tai rajoiteta. Jos haluat muuttaa työaikaasi, siitä on sovittava työpaikalla.

Voit itse valita, otatko 25 tai 50% edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestäsi. Jos otat ensin 25%, voit halutessasi ottaa myöhemmin toisen 25%:n osuuden. Osittaista vanhuuseläkettä ei voi saada, jos saa jo jotakin omaan työskentelyyn perustuvaa eläkettä, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä.Voit ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen milloin tahansa täytettyäsi ikärajan 61 vuotta. Ikäsi eläkkeen alkaessa vaikuttaa sen määrään. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen voi tulla varhennusvähennystä tai lykkäyskorotusta. Lisäksi eläkkeeseen tehdään elinaikakertoimen mukainen vähennys.


Varhennusvähennys ennen alinta vanhuuseläkeikää

Jos otat osittaisen vanhuuseläkkeen ennen alinta vanhuuseläkeikääsi, otettua eläkkeen osaa vähennetään 0,4%:lla jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa vanhuuseläkeiän. Vähennys on pysyvä. Se vaikuttaa osaltaan myös tulevaan vanhuuseläkkeeseen.

Esimerkki: 1960 syntyneen alin vanhuuseläkeikä on 64,5 vuotta. Jos hän ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen heti täytettyään 61 vuotta, vanhuuseläkeikään on aikaa 3,5 vuotta eli 42 kuukautta. Kun vähennys lasketaan 42 kuukauden ajalta, sen määräksi tulee 16,8%


Lykkäyskorotus alimman vanhuuseläkeiän jälkeen

Jos siirryt osittaiselle vanhuuseläkkeelle alimman vanhuus- eläkeikäsi jälkeen, korotamme eläkettäsi 0,4% jokaiselta lykätyltä kuukaudelta. Korotusta ei saa ajalta, jolta saa jotakin työttömyysetuutta


Tee arvio eläkkeen määrästä

Tee arvio osittaisesta vanhuuseläkettäsi asiointipalvelussamme varma.fi > kirjaudu. Voit myös arvioida osittaisen vanhuuseläkkeen suuruusluokkaa laskurilla osoitteessa varma.fi > Henkilöasiakas > Eläkkeen määrä


Näin haet osittaista vanhuuseläkettä

 1. Suunnittele
  Osittainen vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 61 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

  Tee arvio osittaisesta vanhuuseläkkeestäsi Varman asiointipalvelussa varma.fi > kirjaudu. Saat samalla arvion siitä, miten osittainen eläke vaikuttaa tulevaan vanhuuseläkkeeseen. Jos suunnittelet osa-aikatyön aloittamista, voit syöttää palveluun arvion uudesta kuukausiansiostasi. Verotusta voit arvioida vero.fi:n veroprosenttilaskurilla.

 2. Jos haluat muutoksia työaikaasi, neuvottele työnantajasi kanssa
  Työntekoa eläkkeen aikana ei vaadita tai rajoiteta. Voit itse päättää, miten työskentelet ollessasi osittaisella vanhuuseläkkeellä vai työskenteletkö ollenkaan. Koko- tai osa-aikainen työnteko ei vaikuta eläkkeesi maksamiseen.

  Jos olet työsuhteessa ja haluat vähentää työaikaasi siirtyessäsi osittaiselle vanhuuseläkkeelle, sinun pitää sopia siitä työnantajasi kanssa. Työajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminta. Varmaan työajoista ei tarvitse ilmoittaa.

  Jos olet yrittäjä, ja työpanoksesi muuttuu, kun siirryt osittaiselle vanhuuseläkkeelle, ilmoita uusi YEL-työtulosi eläkehakemuksella. Yrittäjällä pitää olla YEL-vakuutus, jos työpanos osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ylittää vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (8 063,57 euroa vuonna 2021).
  Työskentely tai työttömyys ei vaikuta osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, eikä osittainen vanhuuseläke vaikuta työttömyyspäivärahaan.

 3. Varaa hakemusta varten valmiiksi
  • IBAN-tilinumerosi
  • työnantajien yhteystiedot viimeisen vuoden ajalta
  • tiedot muista korvauksista tai eläkkeistä
  • tiedot muista etuuksista tai päivärahoista kuluvalta ja edeltävältä vuodelta.

 4. Hae osittaista vanhuuseläkettä 2 viikkoa ennen eläkkeen alkamista
  Saat eläkehakemuksesi nopeimmin käsittelyyn, kun teet hakemuksen Varman asiointipalvelussa varma.fi > kirjaudu. Tarvittaessa saat hakemuksen Työeläke.fi:stä tai Kelan toimipisteestä. Osittainen vanhuuseläke alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta.

  Käsittelemme eläkehakemuksesi Varmassa, jos työansiosi viimeiseltä kuukaudelta on vakuutettu pääosin meillä. Saat meiltä päätöksen koko työeläkkeestäsi, vaikka olisit aiemmin työskennellyt julkisella alalla, esimerkiksi valtion tai kunnan palveluksessa.

  Jos työansiosi kahdelta viimeiseltä vuodelta on vakuutettu pääosin julkisella puolella, hakemuksesi käsitellään Kevassa.

 5. Kun olet saanut eläkepäätöksen, hanki eläketulon verokortti
  Saat eläkkeen tilillesi ensimmäisen kerran pian päätöksen saapumisen jälkeen. Jatkossa eläke on tililläsi kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

  Ensimmäisestä eläkkeestä pidätämme eläkeverokortin puuttuessa 40% veroa. Eläkepäätöksen mukana saat ohjeen, miten hankit eläkeverokortin. Jos olemme pidättäneet eläkkeestäsi liikaa veroa, palautamme liikaa pidätetyn veron heti, kun olemme saaneet eläkeverokortin verotoimistosta.

Kuinka kauan eläkettä maksetaan?

Maksamme sinulle osittaista vanhuuseläkettä, kunnes siirryt kokonaan vanhuuseläkkeelle.

Kun päätät siirtyä vanhuuseläkkeelle, sinun pitää hakea sitä erikseen.

Jos teet työtä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, sinulle kertyy lisää eläkettä. Tähän eläkkeeseen ja ns. säästöosuuteen saat myös lykkäyskorotuksen, jos siirrät vanhuuseläkkeelle jäämistä yli alimman vanhuuseläkeikäsi. Säästöosuudella tarkoitetaan sitä osaa eläkkeestä, joka jäi jäljelle, kun otit osittaisen vanhuuseläkkeen. Lykkäyskorotuksen määrä on 0,4% jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi ylittää vanhuuseläkeiän. Korotusta ei saa ajalta, jolta saa jotakin työttömyysetuutta.

Vanhuuseläkkeesi tulee koostumaan kolmesta osasta:

 1. Osa, jonka olet jo ottanut eli osittainen vanhuuseläkkeesi
 2. Osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa jäljelle jäänyt osuus, 50 tai 75%, eli säästöosuus
 3. Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen kertynyt eläke.

Kansaneläke voi täydentää vanhuuseläkettä, jos työeläke jää alle tulorajojen (yksin asuvalla 1 373,30 euroa/kk ja parisuhteessa olevalla 1 230,63 euroa/kk). Jos osittaiseen vanhuuseläkkeeseesi on tehty varhennusvähennys, vähennys otetaan huomioon tulona, kun kansaeläkkeen osuutta lasketaan. Kansaneläke ei siis korvaa ennen vanhuuseläkeikää otettuun osittaiseen vanhuuseläkkeeseen tehtyä varhennusvähennystä. Kansaneläkkeeseen tehdään 0,4%:n vähennys/kuukausi, jos sitä hakee ennen 65 vuoden ikää.

Eläketietosi Varman verkossa työelämässä ja eläkkeellä

Henkilöasiakkaan asiointipalvelu varma.fi > kirjaudu

Asiointipalvelusta saat

 • työeläkeotteen
 • eläkearviot
 • eläkehakemukset
 • tiedot maksetuista eläkkeistä ja veronpidätyksistä
 • eläkepäätökset ja asiakirjat viimeisten kahden vuoden ajalta

Palvelussa voit myös lähettää meille viestejä ja liitteitä tai muuttaa yhteystietojasi

Varma palvelee kaikissa työeläkeasioissa osoitteessa www.varma.fi


Lähde: www.varma.fi/osittainen-vanhuuselake.pdf
Venäjännös: Irina Kekman

Siirry ylösЯндекс.Метрика