Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Ansiotulovähennys asumistuen määrää laskettaessa

Kela

Mitä ansiotulovähennys tarkoittaa asumistuen määrää laskettaessa?

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että asumistuen määrää laskettaessa jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Ansiotulovähennys tehdään jokaiselle ruokakuntaan kuuluvalle erikseen, eli se on siis henkilökohtainen. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta.

Esimerkki: Marko ja Miia hakevat Kelasta yleistä asumistukea. Heillä on kolme alaikäistä lasta. Markolla on palkkatuloa 1 000 euroa kuukaudessa ja Miia saa ansio-sidonnaista päivärahaa 1 000 euroa kuukaudessa.

  • Markon palkkatulosta voidaan tehdä ansiotulovähennys eli hänen tulonaan huomioidaan 700 euroa kuukaudessa.
  • Miian ansiosidonnaisesta päivärahasta vähennystä ei voida tehdä, joten Miian tulona huomioidaan 1 000 euroa kuukaudessa.

Yleisessä asumistuessa ruokakunnan tuloina huomioidaan siis yhteensä 1 700 euroa kuukaudessa.

Mistä tuloista ansiotulovähennys voidaan tehdä?

Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta. Yrittäjän tulo arvioidaan Kelassa YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, tuloksi voidaan arvioida starttirahan määrä, vähimmäistulo tai yrittäjän oman arvion mukainen tulo. Myös näistä tuloista voidaan tehdä ansiotulovähennys.

Mistä alkaen ansiotulovähennyksen voi saada?

Ansiotulovähennyksen voi saada 1.9.2015 alkaen, kun kyseinen lainpykälä tulee voimaan.

Pitääkö ansiotulovähennystä hakea vai saako sen automaattisesti?

Kun saat Kelasta seuraavan asumistukipäätöksen, sinun kannattaa tarkistaa, onko päätöksessä jo huomioitu ansiotulovähennys 1.9.2015 alkaen.

  • Jos ansiotulovähennys on huomioitu, sinun ei tarvitse hakea erikseen tuen tarkistamista.
  • Jos ansiotulovähennystä ei ole huomioitu, hae tuen tarkistamista.

Kela tarkistaa asumistuen pelkästään ansiotulovähennyksen vuoksi 1.9.2015 alkaen silloin, jos tuloissa tapahtuu ns. huomattava muutos. Tällöin asumistuessa huomioitavien tulojen pitää laskea vähintään 200 euroa ansiotulovähennyksen vuoksi. Lue lisätietoja asumistuen tarkistamisesta: www.kela.fi. Jos ansiotulovähennys ei aiheuta tuloihin huomattavaa muutosta 1.9.2015 alkaen, ansiotulovähennys huomioidaan seuraavassa väli- tai vuositarkistuksessa. Mahdollisuus ansiotulovähennykseen arvioidaan siis aina, kun asumistuki tarkistetaan.

Esimerkki 1: Anja saa yleistä asumistukea. Hänen palkkansa on 1 200 e/kk. Anja hakee asumistuen tarkistamista ansiotulovähennyksen vuoksi. Hänen asumistukeensa tehdään tarkistus 1.9.2015 alkaen ansiotulovähennyksen vuoksi, ja Anjan tulona huomioidaan 900 e/kk.

Esimerkki 2: Pekka saa yleistä asumistukea. Hänen tulonaan asumistuessa on huomioitu työmarkkinatukea 705 e/kk ja palkkaa 190 e/kk. Pekka pohtii, milloin hän voisi saada ansiotulovähennyksen. Pekan asumistukeen vaikuttavat olosuhteet ovat ennallaan. Pekan asumistukea ei voida tarkistaa pelkästään ansiotulovähennyksen vuoksi, koska tulot eivät laske vähintään 200 euroa. Ansiotulovähennys voidaan tehdä vain palkasta. Pekan tuki tarkistetaan seuraavassa väli- tai vuositarkistuksessa, jolloin myös ansiotulovähennys huomioidaan.

Miten voin arvioida, vaikuttaako ansiotulovähennys tukeni määrään?

Asumistuen laskurin avulla voit arvioida oman tukesi määrän. Laskuri huomioi ansiotulovähennyksen silloin, kun lasket tuen määrää 1.9.2015 alkaen ja sinulla on tulona palkka- ja/tai yrittäjätuloa. Laskuriin pitää viedä todelliset tulot, koska laskuri ottaa huomioon ansiotulovähennyksen automaattisesti. Voit verrata laskurin arviota viimeksi annetussa asumistukipäätöksessäsi huomioituihin tuloihin. Päätös on postitettu sinulle kotiin, ja voit lukea sen myös kirjautumalla Kelan asiointipalveluun (tunnistus.suomi.fi). Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja Kelan palvelunumerosta 020 692 201 ma—pe klo 8–18. Jos olet aikaisemmin saanut yleisestä asumistuesta hylkäävän päätöksen esimerkiksi palkkatulojen vuoksi, sinun kannattaa arvioida laskurilla mahdollisuus asumistukeen.

Voiko ansiotulovähennystä hakea takautuvasti?

Ansiotulovähennyksen voi saada aikaisintaan 1.9.2015 alkaen. Ansiotulovähennyksen vuoksi tehtävissä tarkistuksissa on poikkeuksellinen kolmen kuukauden hakuaika loppuvuoden ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos haet tuen tarkistusta ansiotulovähennyksen takia joulukuun 2015 loppuun mennessä, voit saada ansiotulovähennyksen 1.9.2015 alkaen. Hakemuksen jättämisellä ei siis ole kiirettä. Yleisessä asumistuessa on yleensä vain yhden kuukauden takautuva hakuaika.

Miten pitkään ansiotulovähennyksen voi saada?

Niin pitkään kuin sinulla on ansiotulovähennykseen oikeuttavaa tuloa, voit saada ansiotulovähennyksen. Vähennykselle ei ole säädetty enimmäisaikaa.

Voiko ansiotulovähennyksen saada, jos vähennykseen oikeuttavaa tuloa ei ole 300 euroa kuukaudessa?

Voi saada. Jos ansiotulovähennykseen oikeuttavan tulon määrä on alle 300 euroa kuukaudessa, Ansiotulovähennyksenä vähennetään koko tulon määrä, jolloin tuloa ei siis huomioida lainkaan.

Saan Kelasta asumistukea. Tuloni nousevat loppuvuoden aikana. Miten tämä vaikuttaa tuen määrään?

Tuki tarkistetaan, jos yleistä asumistukea saavan ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 euroa. Ilmoita tulojen muutoksesta Kelaan (tunnistus.suomi.fi).

Esimerkki 1: Jyrki saa yleistä asumistukea ja hänen tulonaan on työmarkkinatuki 705 e/kk. Jyrki aloittaa työn 1.10.2015, ja hänen palkkansa on 1 300 euroa kuukaudessa. Jyrkin palkkatulosta tehdään ansiotulovähennys. Hänen palkkanaan huomioidaan asumistukea laskettaessa 1 000 euroa (1 300 e — 300 e). Jyrkin huomioon otettavissa tuloissa ei tapahdu huomattavaa muutosta (1 000 e — 705 e = 295 euroa), joten Jyrkin asumistukea ei tarkisteta tulojen muutoksen 1.11.2015 alkaen. Eli Jyrkin tuen määrä
ei laske vaikka hänen tulonsa nousevat.

Esimerkki 2: Jaana hakee yleistä asumistukea 1.9.2015 alkaen. Hän saa palkkaa 1 100 e/kk. Jaanalle myönnettiin yleinen asumistuki 1.9.2015 alkaen, ja päätöksessä Jaanan tulona huomioitiin ansiotulovähennyksen jälkeen 800 euroa (1 100 e — 300 e). Jaana saa paremman työpaikan 1.12.2015 alkaen, ja hänen palkkansa nousee 1 600 euroon. Jaana hakee asumistuen tarkistusta. Jaanan tuloissa tapahtuu huomattava muutos (tulot nousevat 400 e), koska aikaisemmassa päätöksessä Jaanan tulona oli huomioitu 800 euroa ja muutoksen jälkeen huomioitava tulo on 1 300 euroa. Jaanan tuki siis tarkistetaan.

Miten voin arvioida, voisinko saada asumistukea?

Nykyisen asumistuen määrän tai mahdollisuuden saada asumistukea voi arvioida laskurin avulla .

Asumistukikysymyksiin vastataan myös Kelan palvelunumerossa 020 692 201 ma—pe
klo 8–18.Aineiston on koonnut Irina Senkina
Lähde: www.kela.fi/usein-kysyttya-asumistuen-uudistuksesta
Venäjännös: Lidia Popova
Materiaali julkaistaan seuraavan säätiön tuella: ansiotulo---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 3-4 (105-106) 2015 (heinäkuu)
Mosaiikki-Helsinki № 2 (22) 2015 (heinäkuu)
Mosaiikki-Vaasa № 2 (40) 2015 (heinäkuu)
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 2 (15) 2015 (heinäkuu)
Mosaiikki-Savo № 3 (21) 2015 (lokaukuu)


Siirry ylösЯндекс.Метрика