Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Asianajotoimisto Ad Astra

Toimistomme keskittyy liikejuridiikkaan, erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä Venäjän-kaupan oikeudellisiin kysymyksiin.


Yhtiöoikeus

Yhtiön tai sivuliikkeen perustaminen Suomeen tai Venäjälle, osakeanti, vaihtovelkakirjalaina, osakassopimuksen laadinta tai yhtiöjärjestyksen päivittäminen yhtiön tarpeita paremmin vastaaviksi — autamme kaikissa firman elinkaareen mahtuvissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä.


M&A

Voimme auttaa yritys- tai liiketoimintakaupan kaikissa vaiheissa, optimaalisen kaupan toteutustavan suunnittelusta LDD-tarkastukseen ja kaupan dokumentaatioon sekä kaupan jälkeiseen integraatioon ja ostokohteen mahdolliseen sulauttamiseen.


Sopimusoikeus

Autamme laatimaan selkeät, ymmärrettävät ja liiketoimintaa parhaiten palvelevat sopimukset, jotka huomioivat sovellettavan lainsäädännön, kansainvälisten normien ja bisneskäytännön vaatimukset sekä sopimuksen osapuolista johtuvat erityisolosuhteet.


Riitojen ratkaisu

Jättikö asiakas maksamatta? Toimittiko sopimuskumppani ihan muuta kuin mitä oli sovittu? Miten saatavan saisi perittyä kustannustehokkaasti Venäjällä? Autamme riita-asioiden ratkaisussa, oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä ja taytäntöönpanossa.


Muut palvelut

Voimme auttaa myös kansainvälisen yksityisoikeuden kysymyksissä, esim. avioehdon laatimisessa Venäjän lain mukaisesti tai kansainvälisissä perintöasioissa, ja muissa juridisissa tehtävissä, jotka edellyttävät hyvää venäjän kielen taitoa ja perehtyneisyyttä Venäjän oikeuteen.


Asianajotoimisto Ad Astra
www. adastralaw. fi/fi/
Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa,
osoitteessa Mikonkatu 8 A.


Яндекс.Метрика