Mosaiikki ry - Euroopan parlamentin tiedotushanke
Hankekausi kesti 1.11.2012–31.6.2013

europarlamentti.info

Tämä sivusto on luotu osana Euroopan parlamentin tiedotuskampanjaa. Kampanjan tarkoitus on antaa EU-kansalaisille tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta, aatteista ja tavoitteista. Erityisesti kansalaisia halutaan rohkaista osallistumaan Euroopan parlamentin päätöksentekoon.

Mosaiikki ry on ainoa suomalainen yhdistys, joka hyväksyttiin tähän ohjelmaan vuonna 2012–2013. Hankekausi kesti 1.11.2012–31.6.2013. Hanke on toteutettu Euroopan parlamentin ja Suomen Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Euroopan parlamentin verkkotiedotushankkeen avulla Mosaiikki ry on tehnyt Euroopan parlamenttia tunnetuksi Suomessa asuvien maahanmuuttajien keskuudessa. Hankekauden aikana on rakennettu tämä tietosivusto. Samalla Euroopan parlamentin toiminnasta ja vaaleista on kerrottu laajasti yhdistyksen julkaisemissa lehdissä.

Monet Suomessa asuvat maahanmuuttajat ovat Suomen kansalaisia. Heillä on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa. Kuitenkin maahanmuuttajien äänestysprosentti on ollut erittäin alhainen. Heillä ei ole riittävästi tietoa Euroopan parlamentista ja omista oikeuksistaan. Erityisesti nuorten maahanmuuttaja-aikuisten aktivoiminen äänestäjiksi on tärkeää. Nuorissa on tulevaisuutemme. Siksi Mosaiikki ry on halunnut edistää Eurooppa-tietoisuutta maahanmuuttajien keskuudessa.

Sivusto on kirjoitettu selkosuomeksi, jotta myös maahanmuuttajat voisivat ymmärtää tekstin. Se on käännetty venäjäksi, englanniksi ja persiaksi. Suurin osa Suomessa asuvista maahanmuuttajista ymmärtää jotain näistä kielistä. Olemme yrittäneet selittää asiat mahdollisimman yksinkertaisesti.

Projekti on ainutlaatuinen. Aikaisemmin Euroopan parlamentista ja eurovaaleista ei ole kerrottu selko-persian kielellä. Myös venäjänkielistä tietoa on ollut vain vähän tarjolla.

Sivusto ja äänestysohjeet on kirjoitettu Suomessa asuvia maahanmuuttajia ajatellen. Yleistieto ja perusperiaatteet ovat kuitenkin samoja kaikille EU-maissa asuville. Toivomme, että sivustosta on hyötyä myös muiden maiden asukkaille.

Sivuston tavoitteena on kertoa, mikä EU on ja mitä Euroopan parlamentti tekee. Ennen kaikkea haluamme rohkaista maahanmuuttajia äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Haluamme kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Monet Suomen asiat päätetään Euroopan parlamentissa. Siksi on tärkeää, että kaikki kansalaiset osallistuvat aktiivisesti yhteisten asioiden hoitoon.

Sivuston tekijät

Hankkeen on hallinnoinut ja toteuttanut Mosaiikki ry. Työhön ovat osallistuneet:

 • Päivi Nironen
  Projektisihteeri. Sivuston suomenkielisten tekstien laatiminen ja editointi selkosuomeksi. Englanninkieliset hankehakemukset ja projektidokumentaatio.
 • Lidia Popova
  Taloussihteeri ja kääntäjä. Venäjän käännökset yksinkertaiselle venäjän kielelle.
 • Irina Senkina
  Projektiassistentti. Materiaalien ja valokuvien keruu ja valinta. Tiedotteiden ja artikkeleiden laatiminen Mosaiikki-lehtiin.
 • Natalia Savela
  Graafinen suunnittelija. Mosaiikki-lehtien artikkeleiden ja tiedotelehtisten taitto ja graafinen suunnittelu.
 • Alexandra Sholokhova
  Graafinen suunnittelija. Internetsivuston graafinen suunnittelu ja toteutus.
 • Jani Eronen
  Atk-ohjelmoija. Verkkosivuston tekninen suunnittelu ja toteutus.
 • Tatjana Doultseva
  Projektipäällikkö. Hankkeen hallinnointi, projektin suunnittelu ja ohjaus.

Yhteistyökumppanit 

 • Keski-Suomen tulkkikeskus
  Persian ja englannin selkokieliset käännökset ja kielituki
 • Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Tekstien asiasisällön tarkistus, valokuvien ja tukimateriaalien toimitus, asiantuntija-apu hankkeen toteutuksessa.

Rahoittajat

Euroopan parlamentti, Viestinnän pääosasto

Raha-automaattiyhdistys (RAY)

Esitämme sydämelliset kiitokset rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, jotka tekivät tämän hankkeen mahdollisiksi!

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика