Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Eläkeuudistus

Elo

Eläkeuudistus 2017 tuo muutoksia eläkkeisiin

Työeläkkeisiin tulee muutoksia vuoden 2017 alusta. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkelajia tulee käyttöön: työuraeläke sekä osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Tässä olevat tiedot perustuvat luonnokseen hallituksen esityksestä. Eduskunnan käsittelyyn ja hyväksyttäväksi laki menee syksyllä 2015. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017.

Eläkeuudistuksen myötä eläkeikäsi on sidottu syntymävuoteesi.

Alin vanhuuseläkeikä = Ajankohta, jolloin voit aikaisintaan jäädä eläkkeelle. Tämä ajankohta riippuu siitä, minä vuonna olet syntynyt.

Tavoite-eläkeikä = Ikä, jossa eläkkeesi on samansuuruinen kuin vanhuuseläkkeesi olisi ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä alimmassa vanhuuseläkeiässäsi.

Ylin vanhuuseläkeikä = Ikä, johon asti eläkettä karttuu. Se on noin 5 vuotta korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä.

Katso omat eläkeikäsi ja arviosi tulevan eläkkeen määrästä eläkepalvelusta www.elo.fi/elakepalvelu

ELÄKEIKÄ NOUSEE

Eläkeuudistus vaikuttaa eläkeikääsi, jos olet syntynyt vuonna 1955 tai myöhemmin. Vuonna 1955–1962 syntyneillä alinta vanhuuseläkeikää nostetaan 3 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta.

Vuonna 1965 ja sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan suomalaisten elinikään, ja se kerrotaan henkilölle työeläkeotteella sinä vuonna, kun hän täyttää 62 vuotta. Alin vanhuuseläkeikä nousee korkeintaan kaksi kuukautta vuodessa.

MILLOIN ELÄKKEELLE?

Voit jäädä eläkkeelle itse valitsemanasi ajankohtana alimman ja ylimmän vanhuuseläkeiän välillä. Mitä pidempään työskentelet, sitä paremman eläkkeen itsellesi kerrytät.

Viisi vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikääsi sinulle kerrotaan työeläkeotteella tavoite-eläkeikä. Tavoite-eläkeiässä olet kerryttänyt itsellesi eläkkeen, joka on yhtä suuri kuin eläkkeesi olisi alimmassa vanhuuseläkeiässäsi ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä.


KATSO ELÄKEIKÄSI

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä Tavoite-eläkeikä Ylin vanhuuseläkeikä
vuotta kuukautta vuotta kuukautta vuotta
1955 63 3 64 2 68
1956 63 6 64 7 68
1957 63 9 65 68
1958 64 65 4 69
1959 64 3 65 9 69
1960 64 6 66 1 69
1961 64 9 66 6 69
1962 65 66 11 70
1963 65 67 70
1964 65 67 2 70
1965 65 2 67 4
1966 65 4 67 6
1967 65 6 67 8
1968 65 8 67 10
1969 65 9 68
1970 65 11 68 2
1971 66 1 68 4
1972 66 2 68 6
1973 66 3 68 8
1974 66 4 68 10
1975 66 6 69
1976 66 7 69 1
1977 66 8 69 3
1978 66 9 69 4
1979 66 10 69 6
1980 66 11 69 8
1981 67 1 69 10
1982 67 2 69 11
1983 67 3 70 1
1984 67 4 70 2
1985 67 5 70 4
1986 67 5 70 5
1987 67 6 70 6
1988 67 7 70 8
1989 67 8 70 9
1990 67 9 70 11
1991 67 10 71
1992 67 11 71 1
1993 68 71 3
1994 68 71 4
1995 68 1 71 5
1996 68 1 71 6
1997 68 2 71 7
1998 68 2 71 8
1999 68 2 71 9
2000 68 3 71 11

Tarkista arvio tulevan vanhuuseläkkeesi määrästä: www.elo.fi/elakepalvelu


ELÄKKEEN MÄÄRÄ

Eläkettä alkaa karttua työntekijöille 17- ja yrittäjille 18-vuotiaana. Eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 % ansioista vuodessa, myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä.

Poikkeuksena ovat kuitenkin 53—62-vuotiaat, joille siirtymäaikana vuosina 2017–2025 karttuu eläkettä 1,7 prosenttia ansioista. Heille tulee myös 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi työeläkemaksu kuin muilla. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä saa korkeampaa siirtymäajan karttumaa vain osa-aikaeläkkeellä tai osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevat.

Jos siirrät vanhuuseläkkeelle jäämistä yli alimman vanhuuseläkeiän, vanhuuseläkkeesi määrää korotetaan. Tämä korotus on 0,4 % jokaiselta siirretyltä kuukaudelta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen. Esimerkiksi, jos myöhennät vanhuuseläkkeesi alkamista vuodella, saat yhteensä 4,8 % korotuksen kertyneeseen eläkkeeseesi. Lisäksi työskentelystäsi karttuu edelleen eläkettä 1,5 % vuodessa ansioista tai YEL-työtulosta.

Vastaisuudessa eläkettä karttuu koko palkasta eli työntekijän työeläkevakuutusmaksu ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa palkkaa.

Mitä pidempään jatkat työssä, sitä suuremman eläkkeen saat. Arvion tulevasta vanhuuseläkkeestäsi voit tarkistaa sähköisestä eläkepalvelustamme osoitteessa www.elo.fi/elakepalvelu

KEITÄ UUDISTUS EI KOSKE?

Eläkeuudistus ei koske uudistuksen alkaessa jo eläkkeellä olevia, eikä ennen vuotta 2017 karttunutta eläkettä.

UUDET ELÄKELAJIT

OSITTAINEN VARHENNETTU VANHUUSELÄKE

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voit ottaa eläkettä maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo 61-vuotiaana, vuoden 2025 jälkeen 62-vuotiaana.

Kun otat osan eläkettä maksuun ennen alinta vanhuuseläkeikääsi, vanhuuseläkkeesi pienenee pysyvästi. Maksuun ottamaasi eläkkeen määrää pienennetään 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen alittaa eläkeikäsi. Eläke tarkistetaan elinaikakertoimella.

Voit valita itse jatkatko työskentelyä eläkkeen rinnalla vai et — ansaitsemaasi palkkaa tai tekemääsi työmäärää ei seurata, eikä niillä ole vaikutusta osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeesi määrään. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä ansiotyöstä karttuu lisää vanhuuseläkettä.

Jos olet yrittäjä ja yritystoimintasi jatkuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana, YEL-vakuutuksesi on oltava voimassa. Työtulosi määrittelet työpanoksesi mukaan, kuten aina ennenkin.

TYÖURAELÄKE

Työuraeläkkeen avulla raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana, jos työuraa on jatkunut 38 vuotta ja työkyky on alentunut. Vuonna 2017 työuraeläkkeet myönnetään vanhuuseläkkeinä, sillä vanhuuseläkkeen alaikäraja on sama, 63 vuotta.

EI UUSIA OSA-AIKAELÄKKEITÄ

Osa-aikaeläke poistuu eläkemuotona, mutta voimassa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat ennallaan.

MIKÄ MUUTTUU?

2016 2017
VANHUUSELÄKKEEN IKÄRAJA
Joustava vanhuuseläkeikä
63—68-vuotiaana.
1955 ja sen jälkeen syntyneiden alinta ja ylintä vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain.
ELÄKKEEN KARTTUMINEN
Työntekijöille ansioista ja yrittäjille
YEL-työtulosta:
• 18—52-vuotiaana 1,5 %
• 53—62-vuotiaana 1,9 %
• 63—68-vuotiaana 4,5 %.
• Työntekijän työeläkevakuutusmaksu vähennetään eläkkeen perusteena olevasta ansiosta.
• Työntekijöille ansioista 17-vuotiaasta alkaen.
• Yrittäjille YEL-työtulosta 18-vuotiaasta alkaen.
• Iästä riippumatta 1,5 % (vuosina
2017–2025 siirtymäajan karttuma 1,7 %
53—62-vuotiaille).
• 0,4 % korotus eläkkeeseen alimman eläkeiän jälkeen.
• Työntekijän työeläkevakuutusmaksu ei enää vähennä eläkkeen perusteena olevaa ansiota.
UUDET ELÄKELAJIT
• Uusia osa-aikaeläkkeitä ei enää myönnetä. Tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke.
• Työuraeläke uutena eläkelajina.

Elo

KYSY LISÄÄ
Eläkeneuvonta puh. 020 694 726
ma—pe klo 8–16.30
www.elo.fi
www.elo.fi/elakeuudistus
elakeneuvonta@elo.fi


Lähde: Eläkeuudistus 2017 -esite

Venäjännös: Lidia Popova
Materiaali julkaistaan seuraavan säätiön tuella: ---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 5-6 (107-108) (lokaukuu)
Mosaiikki-Helsinki № 3 (23) 2015 (lokaukuu)
Mosaiikki-Vaasa № 3 (41) 2015 (lokaukuu)
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 3 (16) 2015 (lokaukuu)
Mosaiikki-Savo № 3 (21) 2015 (lokaukuu)
Mosaiikki-Tampere № 3 (27) 2015 (joulukuu)


Siirry ylösЯндекс.Метрика