Eduskunta hyväksyi pakkoavioliiton mitätöintiä koskevan lain

Julkaistu 15.2.2023 14.05


​Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 15. helmikuuta avioliittolain muutoksen, jolla pakottamalla solmitun avioliiton purkaminen mahdollistetaan. Täysistunnon toisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Lakimuutos (He ​172/2021) koskee avioliittolakia, oikeudenkäymiskaarta ja tuomioistuinmaksulakia. Hyväksytyillä säännökset mahdollistavat pakottamalla solmitun avioliiton purkamisen kumoamalla. Kumotun avioliiton oikeusvaikutukset vastaisivat avioeron oikeusvaikutuksia kuitenkin sillä erotuksella, että kumotun avioliiton seurauksena puolison siviilisääty palautuu siihen, mikä se oli ennen kumotun avioliiton solmimista.

Ulkomailla alaikäisenä solmittu avioliitto tunnustetaan vain erityisestä syystä, jos ainakin toisella aviopuolisoista oli avioliiton solmimishetkellä asuinpaikka Suomessa.

Pakottamalla solmitun avioliiton purkamista koskeva ehdotus liittyy hallitusohjelmassa olevaan kirjaukseen pakkoavioliittojen mitätöinnistä osana turvallisen oikeusvaltion kehittämistä ja rikosuhrien aseman parantamista.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja avioliittolain muutoksesta eduskunnan kirjaston tietopaketista.


Lähde: www.eduskunta.fi

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli


Яндекс.Метрика