Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen

Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on elokuun 2020 alusta alkaen oikeus täysimääräiseen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan vanhempien tilanteesta riippumatta. Muutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuivat 1. elokuuta 2020. Lainmuutoksen johdosta lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen.

Muutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen. Elokuun alusta alkaen lapsi voi olla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Näin ollen perheen työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuta myöskään Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen, eikä huoltajien tarvitse enää selvittää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta.

Kela tarkistaa yksityisen hoidon tuet 1.8.2020 alkaen ja lähettää päätöksen niille asiakkaille, joiden tuen määrään lainmuutos vaikuttaa.


Lähde: www.finlex.fi
Venäjännös: Irina Kekman


Яндекс.Метрика