Hankkeemme

Kaikkien Mosaiikki ry:n hankkeiden päämääränä on aina ollut maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja kulttuurien moniarvoisuuden tukeminen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys suunnittelee, toteuttaa ja kehittää erilaisia kaksikielisen tiedonvälittämisen malleja sekä lapsille että aikuisille.

Mosaiikki ry:n toiminta


Päärahoittajat MaMu-Media:
- STEA- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
- Jyväskylän kaupunki
- Säätiö, joka tukee ja suojelee ulkomailla asuvien venäläisten oikeuksia.

Päärahoittajat lastenhanke RuFi:
- Moskovalainen säätiö Russkij Mir
- Kansainvälisen Venäjän Rauhansäätiö
- Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Mosaiikki ry:n hankehistorian vaiheet:

2003
- Kaksikielisen (suomi-venäjä), Jyväskylässä ilmestyvän Mosaiikki-lehden suunnittelua

2004
- Kaksikielinen (suomi-venäjä) Mosaiikki-lehti alkaa ilmestyä Jyväskylän kaupungissa
- Yhdistyksen kaksikielisen (suomi-venäjä) Internet-sivuston suunnittelua

2005
- Mosaiikki-lehti ilmestyy Jyväskylässä 10 kertaa vuodessa
- Lehteen laaditaan lastenpalsta, jonka nimi on Lasten Mosaiikki.
- Tiedonvälitystä kahdella kielellä Internet-sivuston kautta www.mosaiikki.info
- Osallistuminen paikallisen tv-kanavan lähettämien maahanmuuttajille suunnattujen
  suomen- ja venäjänkielisten tv-uutisten tekemiseen

2006
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä
- sivusto www.mosaiikki.info toimii
- osallistuminen Maahanmuuttajauutisten toimittamiseen
- Pakolaisille suunnatun lehden suunnittelua ja sen rahoittajan etsimistä
- Lastenhankkeen suunnittelua ja sen rahoittajan etsimistä

2007
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä
- sivusto www.mosaiikki.info toimii
- Monikielisestä Mosaiikki Plus –lehdestä ilmestyy Jyväskylässä 10 numeroa
- Kaksikielistä (suomi-venäjä) Mosaiikki-Vaasa lehteä julkaistaan
  Vaasassa 10 numeroa vuodessa.
- Ensimmäinen kaksikielinen (suomi-venäjä) lastenkirja Pupu Pitkäkorvan
  satuja ilmestyy

2008
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä
- Mosaiikki Plus -lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä
- Mosaiikki–Vaasa-lehti jatkaa ilmestymistään Vaasassa
- Lastenhanke syntyy: vuoden aikana julkaistaan neljä lastenkirjaa ja kaksi numeroa
  Varpunen-lastenlehteä, jotka ovat kaikki kaksikielisiä (suomi-venäjä).
- Internet-sivustolle tehdään kaksi monikielistä osiota:
  Infopaketti ja Psykologin palsta.

2009
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä, 10 numeroa vuodessa
- Mosaiikki–Vaasa-lehti jatkaa ilmestymistään Vaasassa,4 numeroa vuodessa
- Tampereelle perustetaan suomen- ja venäjänkielinen Mosaiikki–Tampere-lehti,
  4 numeroa vuodessa
- Suunnitellaan ja toteutetaan kaksikielinen (suomi-venäjä) ajankohtaistiedote
  Mosaiikki Ekspress,   joka ilmestyy Jyväskylässä 8 kertaa vuodessa
- Mosaiikki ry:n Internet-sivuston ulkoasun uudistamisen suunnittelua ja työstämistä
- Internet-sivuston kahden uuden osion suunnittelua ja työstämistä:
  Keski-Suomi –elämänlaadun maakunta ja Infoverkosto
- Lastenhankkeen logon suunnittelu ja toteutus, julkaistaan 4 lastenkirjaa
  ja 4 numeroa lastenlehti Varpusta, suunnitellaan suomalais-venäläistä
  lapsille suunnattua Internet-sivustoa RuFi.
- Venäläisten maahanmuuttajien auttaminen työnhakuun liittyvissä asioissa
  Keski-Suomen alueella: työnhakudokumenttien (CV ja työhakemukset) laadinta,
  yhteydenotot suomalaisiin työnantajiin ja työhaastatteluiden tulkkaaminen

2010
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä, 10 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Vaasa jatkaa ilmestymistään Vaasassa, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Tampere jatkaa ilmestymistään Tampereella, 4 numeroa vuodessa
- Helsinkiin perustetaan suomen- ja venäjänkielinen Mosaiikki–Helsinki-lehti,
  4 numeroa vuodessa
- Kuopioon perustetaan suomen- ja venäjänkielinen Mosaiikki–Pohjois-Savo-lehti,
  2 numeroa vuodessa
- Julkaistaan kokoelmakirja Psykologi vastaa maahanmuuttajien kysymyksiin
- Ajankohtaistiedote Mosaiikki-Express jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä,
  10 numeroa vuodessa
- Jatketaan Mosaiikki ry:n verkkosivuston kehittämistä
- Jatketaan lastenhanke RuFi:n kehittämistä
- Jatketaan venäläisten maahanmuuttajien auttamista työnhakuun liittyvissä asioissa Keski-Suomen alueella:
työnhakudokumenttien (CV ja työhakemukset) laadinta, yhteydenotot suomalaisiin työnantajiin ja työhaastatteluiden tulkkaaminen

2011
– Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä, 10 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Vaasa-lehti jatkaa ilmestymistään Vaasassa, 3 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Tampere-lehti jatkaa ilmestymistään Tampereella, 4 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Helsinki-lehti jatkaa ilmestymistään Helsingissä, 4 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Pohjois-Savon lehti jatkaa ilmestymistään Kuopion alueella,
  4 numeroa vuodessa
– Imatran kaupungissa julkaistaan ensimmäinen suomen- ja venäjänkielisen
Mosaiikki Etelä-Karjala -lehden pilottinumero
– Ajankohtaistiedote Mosaiikki-Express jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä,
  9 numeroa vuodessa
– Jatketaan Mosaiikki ry:n verkkosivuston kehittämistä
– Jatketaan verkkosivuston osien kehittämistä:
  Keski-Suomi – elämänlaadun maakunta ja Infoverkosto
– Aloitetaan uuden sivusto-osion kehittäminen:
  Koordinaationeuvosto
– Jatketaan Lastenprojekti RuFi:n kehittämistä:
– Jatketaan venäläisten maahanmuuttajien työllistämisneuvontaa Keski-Suomen alueella:
  työnhakudokumenttien (CV ja työhakemukset) laadinta, yhteydenotot suomalaisiin
  työnantajiin ja kielellinen avustaminen työhaastattelutilanteissa.

2012
– Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä, 10 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Vaasa-lehti jatkaa ilmestymistään Vaasassa, 4 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Tampere-lehti jatkaa ilmestymistään Tampereella, 4 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Helsinki-lehti jatkaa ilmestymistään Helsingissä, 4 numeroa vuodessa
– Mosaiikki-Pohjois-Savon lehti jatkaa ilmestymistään Kuopion alueella,
  4 numeroa vuodessa
– Mosaiikki Etelä-Karjala lehti jatkaa ilmestymistään Imatran alueella,
  4 numeroa vuodessa
– Ajankohtaistiedote Mosaiikki-Express jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä,
  9 numeroa vuodessa
– Jatketaan Mosaiikki ry:n verkkosivuston kehittämistä
– Jatketaan verkkosivuston osien kehittämistä:
  Keski-Suomi – elämänlaadun maakunta, Infoverkosto ja Koordinaationeuvosto
- Aloitetaan uuden sivusto-osion kehittäminen Euroopan parlamentin rahoituksella:
  Euroopan parlamentti, jonka tarkoituksena on tiedottaa
  maahanmuuttajia v. 2014 Euroopan parlamentin vaaleista
– Jatketaan Lastenprojekti RuFi:n kehittämistä
- Joulukuun lopussa avattiin lapsille suunnatun Internet-sivusto RuFi:n testiversio
- Jatketaan maahanmuuttajien neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse
  sekä suoraan toimistossa
– Jatketaan venäläisten maahanmuuttajien työllistämisneuvontaa Keski-Suomen alueella:
  työnhakudokumenttien (CV ja työhakemukset) laadinta, yhteydenotot suomalaisiin
  työnantajiin ja kielellinen avustaminen työhaastattelutilanteissa.

2013
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä, 10 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Vaasa-lehti jatkaa ilmestymistään Vaasassa, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Tampere-lehti jatkaa ilmestymistään Tampereella, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Helsinki-lehti jatkaa ilmestymistään Helsingissä, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Pohjois-Savon lehti jatkaa ilmestymistään Kuopion alueella,
  4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki Etelä-Karjala lehti jatkaa ilmestymistään Imatran alueella,
  4 numeroa vuodessa
- Ajankohtaistiedote Mosaiikki-Express jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä,
  9 numeroa vuodessa
- On kehitetty uusi tuote – Tapahtuma-Kaleidoskooppi, joka ilmestyy suomen
  kielella 8 kertaa vuodessa, jakelu tapahtuu sähköpostitse yli 90 järjestöön
  ja se julkaistaan myös Mosaiikin verkkosivuilla
- Jatketaan Mosaiikki ry:n verkkosivuston kehittämistä
- Jatketaan verkkosivuston osien kehittämistä:
  Keski-Suomi – elämänlaadun maakunta, Infoverkosto ja Koordinaationeuvosto
- On kehitetty uusi sivusto-osio Euroopan parlamentin rahoituksella:
  Euroopan parlamentti selkokielellä, jonka tarkoituksena oli tiedottaa
  maahanmuuttajia v. 2014 Euroopan parlamentin vaaleista. Aineisto on julkaistu
  neljällä kielellä: suomi, venäjä, englanti ja persia
- Jatketaan Lastenprojekti RuFi:n kehittämistä
- Jatketaan lapsille suunnatun Internet-sivusto RuFi:n kehittämistä. Sivustolla
  lapset voivat pelata eri animaatiopelejä, jotka auttavat suomen ja venäjän kielen
  opiskelussa
- Jatketaan maahanmuuttajien neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse
  sekä suoraan toimistossa
- Jatketaan venäläisten maahanmuuttajien työllistämisneuvontaa Keski-Suomen alueella:
  työnhakudokumenttien (CV ja työhakemukset) laadinta, yhteydenotot suomalaisiin
  työnantajiin ja kielellinen avustaminen työhaastattelutilanteissa.

2014
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä, 10 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Vaasa-lehti jatkaa ilmestymistään Vaasassa, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Tampere-lehti jatkaa ilmestymistään Tampereella, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Helsinki-lehti jatkaa ilmestymistään Helsingissä, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Pohjois-Savon lehti jatkaa ilmestymistään Kuopion alueella,
  4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki Etelä-Karjala lehti jatkaa ilmestymistään Imatran alueella,
  4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki –työntekijät osallistuivat 28 erilaisissa seminaareissa,
  tiedotustapahtumissa sekä koulutuksissa. Tiedotus- ja koulutusmateriaalien
  pohjalla oli kirjoitettu artikkeleita (20 kpl) Mosaiikki-lehteihin.
- Ajankohtaistiedote Mosaiikki-Express jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä,
  9 numeroa vuodessa
- Tapahtuma-Kaleidoskooppi jatkaa ilmestymistään suomen
  kielella 11 kertaa vuodessa, jakelu tapahtuu sähköpostitse 101 järjestöön
  ja se julkaistaan myös Mosaiikin verkkosivuilla
- Jatketaan Mosaiikki ry:n verkkosivuston kehittämistä
- Jatketaan verkkosivuston osien kehittämistä:
  Keski-Suomi – elämänlaadun maakunta, Infoverkosto ja Koordinaationeuvosto
- Mosaiikin sivuston osio Euroopan parlamentin rahoituksella jatkaa toiminansa:
  Euroopan parlamentti selkokielellä, jonka tarkoituksena oli tiedottaa
  maahanmuuttajia v. 2014 Euroopan parlamentin vaaleista. Aineisto on julkaistu
  neljällä kielellä: suomi, venäjä, englanti ja persia
- Jatketaan Lastenprojekti RuFi:n kehittämistä
- Jatketaan lapsille suunnatun Internet-sivusto RuFi:n kehittämistä. Sivustolla
  lapset voivat pelata eri animaatiopelejä, jotka auttavat suomen ja venäjän kielen
  opiskelussa. On lisätty 7 uutta minipeliä sekä yli 100 uutta kuvaa sivuston muihin
  peleihin
- Jatketaan maahanmuuttajien neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse
  sekä suoraan toimistossa
- Jatketaan venäläisten maahanmuuttajien työllistämisneuvontaa Keski-Suomen
  alueella: työnhakudokumenttien laadinta ja päivittäminen/muokkaaminen
  (CV - 42 kpl vuoden aikana, ja työhakemukset - 32 kpl vuoden aikana),
  yhteydenotot suomalaisiin työnantajiin ja kielellinen avustaminen
  työhaastattelutilanteissa.
- On luotu uusi projekti FinRusMedia Mosaiikki ry:n toiminnan taloudellisen vakauden
  turvaamiseksi. Kaikki FinRusMedia-projektin toiminnan tuotto ohjataan
  Mosaiikki ry:n hyväntekeväisyystoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

2015
- Mosaiikki-lehti jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä, 10 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Vaasa-lehti jatkaa ilmestymistään Vaasassa, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Tampere-lehti jatkaa ilmestymistään Tampereella, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Helsinki-lehti jatkaa ilmestymistään Helsingissä, 4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki-Pohjois-Savon lehti jatkaa ilmestymistään Kuopion alueella,
  4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki Etelä-Karjala lehti jatkaa ilmestymistään Imatran alueella,
  4 numeroa vuodessa
- Mosaiikki –työntekijät osallistuivat erilaisiin seminaareihin,
   tiedotustapahtumiin sekä koulutuksiin (19 kpl). Tiedotus- ja koulutusmateriaalien
  pohjalla oli kirjoitettu artikkeleita (15 kpl) Mosaiikki-lehtiin.
- Ajankohtaistiedote Mosaiikki-Express jatkaa ilmestymistään Jyväskylässä,
  9 numeroa vuodessa
- Tapahtuma-Kaleidoskooppi jatkaa ilmestymistään suomen
  kielella 11 kertaa vuodessa, jakelu tapahtuu sähköpostitse 102 järjestöön
  ja se julkaistaan myös Mosaiikin verkkosivuilla
- Jatketaan Mosaiikki ry:n verkkosivuston kehittämistä
- Jatketaan verkkosivuston osien kehittämistä:
  Infoverkosto ja Tiedotusportaali Suomessa asuville Venäjän maanmiehille
- On luotu uusi osio Lakiasiat (vastauksia siviili- ja perheoikeuteen liittyviin
  lukijoiden kysymyksiin)
- Mosaiikin sivuston osio Euroopan parlamentin rahoituksella jatkaa toimintaansa:
  Euroopan parlamentti selkokielellä, jonka tarkoituksena oli tiedottaa
  maahanmuuttajia v. 2014 Euroopan parlamentin vaaleista. Aineisto on julkaistu
  neljällä kielellä: suomi, venäjä, englanti ja persia
- Jatketaan Lastenprojekti RuFi:n kehittämistä
- Jatketaan lapsille suunnatun Internet-sivusto RuFi:n kehittämistä. Sivustolla
  lapset voivat pelata eri animaatiopelejä, jotka auttavat suomen ja venäjän kielen
  opiskelussa. On lisätty 11 uutta minipeliä sekä yli 50 uutta kuvaa sivuston muihin
  peleihin
- Jatketaan maahanmuuttajien neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse
  sekä suoraan toimistossa
- Jatketaan venäläisten maahanmuuttajien työllistämisneuvontaa Keski-Suomen
  alueella: työnhakudokumenttien laadinta ja päivittäminen/muokkaaminen
  (CV - 18 kpl vuoden aikana, ja työhakemukset - 15 kpl vuoden aikana),
  yhteydenotot suomalaisiin työnantajiin ja kielellinen avustaminen
  työhaastattelutilanteissa. V. 2015 avumme ansiosta 15 venäjänkielistä
  maahanmuuttajaa sai työkokeilupaikan ja 9 määräaikaisen työpaikan.
- Mosaiikki ry:n työntekijät suorittivat kyselyn venäjänkielisten
  maahanmuuttajien ja järjestöjen keskuudessa aiheesta ”Auttaako Mosaiikki ry:n
  toiminta Suomessa asuvia maahanmuuttajia?”. Kyselyyn vastasi 102 henkilöä.
  Vastauksissa käytettiin 4 pisteen arviointiasteikkoa. Kyselyyn vastanneiden mukaan
  Mosaiikki ry:n toiminnan keskiarvosana oli 3,48.
- Kyselyn tulosten pohjalta tehtiin loppuraportti.
  Raporttiin voi tutustua tässä (Pdf).

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика