Kela julkaisi vuoden 2023 etuusesitteet

28.2.2023

Kela on julkaissut vuoden 2023 selkoesitteet. Selkokieliset esitteet esittelevät Kelan etuudet selkokielellä eri elämäntilanteissa. Myös Kelan kumppanit voivat tilata esitteitä itselleen.


Kela julkaisee kalenterivuosittain kahdeksan elämäntilannekohtaista selkokielistä etuusesitettä. Niistä seitsemän on nyt julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Samalla on päivitetty myös esitteiden saamen-, englannin- ja venäjänkieliset kieliversiot.

Nyt valmistuneet esitteet ovat

  • Eläkkeet ja muut eläkkeensaajan tuet
  • Lapsiperheet
  • Sairastaminen ja kuntoutus
  • Toimeentulotuki
  • Työttömyys
  • Ulkomailta Suomeen tai Suomesta ulkomaille
  • Yleinen asumistuki.

Opiskelijoiden ja asevelvollisten tukia koskeva esite päivitetään lukuvuotta 2023 —2024 koskevaksi, ja se julkaistaan myöhemmin keväällä.

Esitteisiin on päivitetty uudet etuussummat ja muut vuoden 2023 etuusmuutokset. Päivityksen yhteydessä myös esitteiden ulkoasu on hieman uudistunut ja visuaalista ilmettä on selkeytetty entisestään.

Suomen- ja ruotsinkieliset selkoesitteet ja niiden saamenkieliset versiot päivitetään vuosittain. Saameksi esitteistä on saatavilla versiot kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä eli pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Englannin- ja venäjänkieliset versiot esitteistä päivitetään joka toinen vuosi.


Kumppanit voivat tilata esitteitä Kelasta

Selkoesitteitä saa Kelan palvelu- ja asiointipisteistä. Kela lähettää selkosuomen- ja selkoruotsinkielisiä esitteitä omien palvelupisteidensä lisäksi myös esimerkiksi sosiaalitoimistoihin, TE-toimistoihin ja neuvoloihin.

Kumppanit voivat tilata selkoesitteitä ja niiden eri kieliversioita sekä muita Kelan painettuja esitteitä sähköpostitse Kelan lomakevarastosta osoitteesta lomakevarasto@kela.fi. Minimitilausmäärä on 10 kappaletta/lähetys.

Saamenkielisiä esitteitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta saame@kela.fi. Saamenkielisiä esitteitä lähetetään tarvittaessa myös minimitilausta pienempi määrä.


Selkoesitteisiin voi tutustua myös verkossa

Kelan esitteiden ja infolehtisten pdf-verkkoversioihin voi tutustua myös kela.fi-sivuilla. Esitteiden verkkoversioissa on otettu huomioon saavutettavuusvaatimukset, joten selailu onnistuu hyvin myös ruudunlukijalla.

Selkoesitteiden sisältö löytyy myös kela.fi-verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi sekä pohjois-, inarin- ja koltansaameksi.


Selkokieli on oma kielimuotonsa

Selkokeskus on myöntänyt Kelan selkoesitteille selkotunnuksen. Tunnus on merkki siitä, että julkaisu täyttää selkokielen kriteerit. Selkokieli on oma suomen kielen muotonsa, jossa sisältö, sanasto ja rakenteet on mukautettu helpommin ymmärrettäviksi.

Selkomateriaaleista hyötyvät erityisesti

  • henkilöt, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia
  • kehitysvammaiset henkilöt
  • sellaiset henkilöt, joille suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli.

Kelalla ei ole olemassa erikseen yleiskielisiä etuusesitteitä, koska on ajateltu, että selkoesitteet palvelevat kaikkia käyttäjiä. Selkokieli sopii kaikille, ja kuka tahansa saattaa vaativassa elämäntilanteessa tarvita selkokieltä. Selkokieli on samalla hyvä lähtökohta myös käännöksille.


Tutustu Kelan esitteisiin:


Lähde: Tiedote KELA

Venäjännös: Elizaveta Sidorova

Siirry ylösЯндекс.Метрика