Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Tilaajavastuulaki-opas

Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Tilaajavastuulakia sovelletaan Suomessa tehtävään työhön kaikilla toimialoilla. Laki koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä näiden käyttäessä ulkopuolista työvoimaa.

Lue opas Tilaajavastuulaki-opas | PDF


Lähde: Työsuojelu
tyosuojelu.julkaisuverkossa.fi


Яндекс.Метрика