Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet ovat Amnestyn kaiken työn lähtökohta ja tavoite.


Mitkä ihmisoikeudet?

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeudet ovat Amnestyn työn lähtökohta ja tavoite.

Kaikki Amnestyn työ liittyy ihmisoikeuksiin. On kyse sitten naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksien edistämisestä tai translain puolesta kampanjoinnista, Amnestyn työn lähtökohdat ja tavoitteet perustuvat ihmisoikeuksien puolustamiseen.


Ihmisoikeudet perustuvat oikeudellisesti sitoviin sopimuksiiin

Ihmisoikeudet eivät ole ainoastaan arvoja ja tavoitteita, vaan osa sitovaa kansainvälistä oikeutta. Niiden taustalla onYK: n vuoden 1948 yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, jonka keskeinen teesi on, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Julistus on kansainvälisten ihmisoikeusnormien perusta, ja sen pohjalta on laadittu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat sopimukset.

Ihmisoikeussopimuksissa valtiot sitoutuvat turvaamaan tietyt oikeudet omille kansalaisilleen ja myös muille alueellaan oleville ihmisille. Jotta ihmisoikeudet toteutuvat, tulee valtion kunnioittaa ja suojella yksilön ihmisoikeuksia sekä turvata niiden toteutuminen.


Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja oikeuksia ovat esimerkiksi mielipiteen- ja sananvapaus, syrjinnän, kidutuksen ja mielivaltaisen pidätyksen kielto sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Julistukseen on kirjattu myös muun muassa oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus riittävään elintasoon, joka turvaa terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon ja lääkintähuollon.

Ihmisoikeudet ovat universaaleja. Tämä tarkoittaa, että ne torjuvat syrjinnän sukupuolen, ihonvärin, yhteiskunnallisen aseman tai muun vastaavan seikan perusteella. Ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikkien maanosien ihmisille, huolimatta kulttuuri- ja varallisuuseroista. Kenenkään ihmisoikeuksia ei voida viedä pois esivallan päätöksellä tai edes henkilön omalla suostumuksella.


Ihmisoikeuksia valvotaan laajasti

Ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan niin kansallisella, alueellisella kuin kansainväliselläkin tasolla esimerkiksi tuomioistuimissa ja muissa sopimusvalvontaelimissä. Tämän lisäksi Amnestyn kaltaiset kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeuspuolustajat edistävät ihmisoikeuksien toteutumista paikallisella tasolla ja pyrkivät estämään ihmisoikeusloukkauksia.

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, luovuttamattomia ja perustavanlaatuisia.

Lue lisää: amnesty.fi/mita-amnesty-tekee/ihmisoikeudet/


Lähde: Amnesty International
Venäjännös: Irina Kekman

Siirry ylösЯндекс.Метрика