Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Todistus koronarokotuksesta


Omakanta-palveluun valmistellaan toteutettavaksi sähköistä koronarokotustodistusta, josta näkyisi tieto henkilön saamasta koronarokotteesta.

Omakannasta ei vielä toistaiseksi saa sähköistä koronarokotustodistusta. Sähköinen koronarokotustodistus pyritään saamaan käyttöön toukokuussa 2021.


Mistä sähköisen koronarokotustodistuksen saisi ja millainen todistus käytännössä olisi?
Yksittäinen henkilö saisi koronarokotustodistuksen käyttöönsä Omakanta-palvelusta, kun rokotustiedot on tallennettu oikeassa muodossa Kanta-palveluihin.

Terveydenhuollon ammattilainen tallentaa rokotustiedot rokottamisen jälkeen.

Koronarokotustodistus voisi olla Omakannasta puhelimella näytettävä sähköinen rokotustieto, viivakoodi, QR-koodi tai näiden yhdistelmä ja käyttäjä voisi itse myös tulostaa sen paperille.


Voiko koronarokotustodistuksen saada muualta kuin Omakannasta? Esimerkiksi paperisena versiona?
Koska kaikki eivät käytä tai pysty käyttämään Omakanta-palvelua, henkilö saa halutessaan rokotustodistuksen paperisena versiona rokotuksen antaneelta taholta.

Annetusta koronarokotuksesta saa jo nyt pyydettäessä paperille tulostetun todistuksen. Tämä paperituloste ei kuitenkaan ole sama asia kuin valtakunnallisesti yhtenäinen, sähköinen koronarokotustodistus, sillä saatu paperituloste voi olla erilainen eri rokotuspaikoissa eikä se tallennu Omakantaan.


Milloin sähköinen koronarokotustodistus voisi olla käytössä?
Jo nyt saa halutessaan paperille tulostetun todistuksen rokotuksesta rokotuksen antaneesta toimipaikasta.

Sähköinen koronarokotustodistus on tarkoitus saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että rokotustodistuksen tekninen toteutus ja sen edellyttämä asiakastietolakia tarkentava sosiaali- ja terveysministeriön asetus olisivat valmiina alkukeväästä 2021. Sähköinen rokotustodistus pyritään saamaan käyttöön toukokuussa 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusta, jotta jatkossa kaikkia rokotuksia koskevat todistukset voisi saada suoraan Omakanta-palvelusta.


Mihin rokotustodistusta voisi käyttää?
Omakannan rokotustodistus olisi tarkoitettu rokotetun henkilön omaan käyttöön. Henkilö voisi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttäisi.

Toistaiseksi ei ole päätetty tilanteista tai käyttötarkoituksista, joissa rokotustodistusta vaadittaisiin. Myöskään EU:n ja WHO:n tasolla ei ole yksimielisyyttä, missä tilanteissa voitaisiin velvoittaa käyttämään rokotustodistusta.

Koskeeko sähköinen rokotustodistus vain koronarokotusta vai voiko samalla saada todistuksen muistakin rokotuksista tai tutkimuksista?
Ensimmäisessä vaiheessa todistuksen saisi koronarokotuksesta. Tavoitteena kuitenkin on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi todistuksen myös kaikista muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista.


Voisiko rokotustodistusta käyttää myös ulkomailla?
Suomi on mukana rokotustodistustietoja koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä. Näin varmistetaan, että Suomen rokotustodistus olisi yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa ja että Omakanta-palvelusta saatavaa rokotustodistusta voisi käyttää myös muissa maissa todistuksena, jos sitä niissä vaadittaisiin.


Voiko rokotustodistuksella todistaa sairastetun covid19-taudin tai negatiivisen koronatestituloksen?
Sähköinen rokotustodistus toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa siten, että se kertoo henkilön saaneen tarvittavat rokotukset covid-19-tautia vastaan. Rokotustodistusta ei ainakaan tässä vaiheessa voi käyttää sairastetun covid-19-taudin tai negatiivisen koronatestituloksen todistamiseen.


Mitä tietoja rokotustodistukseen tulisi?
Sähköiseen rokotustodistukseen tulisivat ainakin seuraavat tiedot:

  • tarvittavat tiedot rokotetusta henkilöstä
  • tiedot annetusta rokotuksesta
  • tiedot rokotuksen antamisesta
  • todistuksen tunnistetiedot, kuten rokotuksen antaneen organisaation tiedot.

Onko rokotustodistus EU:n ja WHO:n vaatimusten mukainen?
Rokotustodistusta koskevat tiedot määritellään kansainvälisesti yhdenmukaisiksi ja Omakantaan toteutettava sähköinen rokotustodistus noudattaisi näitä määrityksiä.


Kuka vastaa rokotustodistushankkeen toimeenpanosta?
Hankkeen toimeenpanosta ja aikataulutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa hankkeesta kokonaisuutena sekä säädösvalmistelutyöstä ja ministeriöiden välisestä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kela toteuttaa rokotustodistuksen ja tarvittavat muutokset Omakanta-palveluun sekä vastaa Omakannan asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.


Mistä rokotustodistuksen kustannukset koostuvat?
Sähköisen rokotustodistuksen alustava kokonaiskustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Arvioon on laskettu mukaan muun muassa Omakanta-palvelun kehittämisen kustannukset sekä potilastietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset, jotta tiedot välittyisivät niistä Kanta-palveluihin oikeassa muodossa.

Summassa on myös mukana kustannuksia siitä, että rokotustietoja kirjattaisiin mahdollisella erillisellä Kanta-sertifioidulla sovelluksella tai verkkopalvelulla, jos rokotustodistuksen vaatimia muutoksia ei voitaisi toteuttaa kaikkiin käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin.

Lisäksi arvioon on otettu huomioon kustannuksia muun muassa THL:n, Kelan, STM:n ja muiden organisaatioiden asiantuntijatyöstä sekä sähköisen rokotustodistuksen viestinnästä ja markkinoinnista.

Tavoitteena on, että jatkossa Omakanta-palvelusta saisi koronarokotuksen lisäksi todistuksen myös kaikista muista rokotuksista sekä esimerkiksi laboratorio- ja muista tutkimuksista. Rahoituksella luodaan perustaa tälle myöhemmälle kehittämistyölle.


Mistä saan rokotustietoni tällä hetkellä?
Rokotustiedot löytyvät Omakannasta. Omakannassa on uusi Rokotukset-osio, jossa rokotustiedot näkyvät sitä mukaa kun tietojen kirjaaminen terveydenhuollossa uudistuu.

Jos terveydenhuollon palveluyksikkö kirjaa rokotuksia jo uudella tavalla, rokotustiedot näkyvät Omakannassa rokotuksen aiheen mukaan. Vanhalla tavalla kirjatut rokotukset näkyvät Omakannassa edelleen käynnin ajankohdan mukaan.

Omakanta pystyy näyttämään vain ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin.

Tätä ennen annettuja rokotuksia voit tiedustella niistä terveydenhuollon yksiköistä, joissa olet asioinut. Käytössäsi voi olla myös paperinen rokotuskortti, johon saamasi rokotukset on kirjattu.


Lue lisää: thl.fi/rokotteet-ja-koronavirus/todistus-koronarokotuksesta

Venäjännös: Irina Kekman

Siirry ylösЯндекс.Метрика