Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Pänniikö aktiivimalli? — uudistuksen myötä järjestöjen palvelut mukaan kerryttämään työttömän aktiivisuutta

Paljon keskustelua herättänyt työttömyysturvan aktiivimalli muuttuu 1.4. Uudistuksen myötä aktiivisuutta kerryttävien palveluiden tarjonta laajenee vihdoin myös 3. sektorin tuottamiin työllistymistä edistäviin palveluihin. Jyväskylän järjestökentällä uravalmennus- ja työnhakupalveluja tarjoavat muun muassa Uraverkosto ja Välitin -hankkeet. Uudistusta on toimijoiden keskuudessa kovasti odotettu:

"Aktiivimallin täyttävät valmennukset eivät ole palvelleet työttömien tarpeita ja samaan aikaan tarpeisiin aidosti vastaavat valmennukset järjestösektorilla eivät ole täyttäneet aktiivisuusedellytystä. Tähän on onneksi tulossa muutos 1.4.2019, jonka jälkeen myös pidempikestoinen järjestöjen tuottama uraohjaus täyttää aktiivisuusvelvoitteen",iloitsee Uraverkoston projektipäällikkö Tuuli Sahi.

"Välittimen toiminta alkoi viime maaliskuussa. Sekä työntekijöissä että asiakkaissa on herättänyt hämmennystä, kun työllistymistä edistävä toimintamme ei olekaan kerryttänyt aktiivisuusehtoa. Tätä korjausta aktiivimalliin on jännätty jo monta kuukautta«,kertoo puolestaan Välitin-hankekokonaisuuden projektipäällikkö Eija Lappi. «Viime viikkoina asetuksen sisältö ja sen soveltamisohjeet ovat tarkentuneet ja uskomme, että lakiuudistusta tullaan soveltamaan asiakkaita hyödyttävällä tavalla», Lappi jatkaa.


Asiakkaalle maksuttomia palveluita henkilökohtaiset tarpeet huomioiden

Sekä Välittimen, että Uraverkoston tarjoamat palvelut ovat työnhakijalle täysin maksuttomia. Pitkiä haku- tai valintaprosesseja ei ole, vaan asiakkaaksi pääsee mutkattomasti ja matalalla kynnyksellä. Järjestöjen valmennuksissa tavataan kasvotusten sekä huomioidaan asiakkaan kannalta toimivin tapa työskennellä. «Me olemme aidosti asiakkaan puolella. Me emme ole viranomaistaho. Se näyttäytyy usein meidän eduksemme. Järjestöjen valmentaviin palveluihin tullaan kertomaan juurikin se, mitä oikeasti ajatellaan», toteaa Tuuli Sahi.


Välitin ja Uraverkosto — julkisilla varoilla rahoitettua toimintaa yhteensä 8 osahankkeessa

Päästäkseen mukaan aktiivimallia kerryttäväksi toiminnaksi 1.4. alkaen, on järjestön tuottaman palvelun oltava julkisilla varoilla rahoitettua. Välitintä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Uraverkoston hankkeita Keski-Suomen TE-toimisto. Lisäksi Jyväskylän kaupunki on mukana molempien hankekokonaisuuksien rahoituksessa.

Välittimessä on viisi osahanketta Ekotuunari, Mä oon pihalla, Kufu, Työbileet ja Virkku. Uraverkostossa valmennusta tarjoavat Koutsaamo 2.0, Leipää ja kulttuuria sekä Luotsaamo 2.0. Kaikissa toiminnoissa asiakas saa henkilökohtaista valmennusta työnhakuun, urasuunnitteluun ja oman osaamisen tunnistamiseen. Uravalmennuksen lisäksi osahankkeilla on omia teemoja, kuten kulttuurinen nuorisotyö, yrittäjyys, kädentaidot, pelikehittäminen, kierrätysdesign ja luontoalat.


URAVERKOSTO
Koutsaamo 2.0 —
Yksilöllistä ja henkilökohtaista uraohjausta sekä työllistymistä edistäviä ryhmävalmennuksia.
Leipää ja kulttuuria — Työkokeilupaikkoja ja palkkatukipaikkoja erityisesti kulttuurisen nuorisotyön kentältä.
Luotsaamo 2.0 — Nuoren työllistymistä tai kouluttautumista tukevaa ohjausta, tapahtumatuottajan ja pelikehittäjän —valmennukset.


VÄLITIN
Ekotuunari —
Luovia ideoita ja materiaaleja tuunaukseen, kädentaitoihin ja työnhakuun.
Mä oon pihalla — Maahan muuttanut työnhakija, tule pohtimaan työelämä asioita ja löytämään oma tie työhön tai kouluun!
Kufu — Kädentaitoja ja työelämävalmiuksia maahan muuttaneille työttömille.
Työbileet — Valmennusta yrittäjyyteen tai asiantuntijatyöhön maahan muuttaneille korkeakoulutetuille työnhakijoille.
Virkku — Yhdessä työskentelevä projektitiimi, jossa opitaan ohjaamisesta ja luovasta toiminnasta.


Lisätietoja hankkeista:
www. uraverkosto. fi, www. kyt. fi/valitin, www. välitinblogi. com

Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика