Liian pientä palkkaa, ei sovittuja lisiä, työtunnit epäselviä — osa ulkomaalaisista työntekijöistä ei tiedä edes työsuhteensa laatua

Työsuojeluhallinnon ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksissa selvisi paljon puutteita vuonna 2022. Ulkomaalaisille työntekijöille ei välttämättä makseta asiallista palkkaa tai työtunnit jäävät epäselviksi.

Veikko Eromäki, 27.6.2023, YLE UUTISET


Ulkomaalaisten työntekijöiden asemassa Suomessa on parantamisen varaa, selviää Työsuojeluhallinnon tuoreesta raportista. Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna -raportissa summataan yli 2 350 ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksen tuloksia viime vuodelta.

Yli puolissa tarkastuksissa valvottiin sitä, että työnantajat noudattavat lainsäädäntöä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen osalta. Tässä paljastui paljon puutteita.

Lähes puolessa näistä tarkastuksista havaittiin puutteita yleissitovan työehtosopimuksen noudattamisessa palkkauksen osalta. Useimmiten kyse oli siitä, että ulkomaalaisen työntekijän peruspalkka oli liian pieni tai erilaisia lisiä ei maksettu. Palkkauksen riittävyyttä oli ylipäätään usein vaikea arvioida, koska todellisia tehtyjä työtunteja ei saatu selvitettyä. Eniten puutteita ilmeni rakennus- ja ravintola-aloilla, joilla yli puolissa tarkastuksissa paljastui puutteita.


Työsuhteessa vai ei?

Raportin mukaan yhä useammin tulee vastaan tilanteita, joissa työsuhteita naamioidaan yrittäjyydeksi tai kevytyrittäjyydeksi. Joissain tilanteissa työsuhde on jopa muutettu toimeksiantosuhteeksi työntekijän tätä ymmärtämättä.

Erityisesti ravintola-alalla törmättiin työntekijöihin, joiden sanottiin tulleen vain «auttamaan», vaikka vaikutti siltä, että he työskentelivät työnantajalle työsuhteessa.

Puutteita oli myös työnteko-oikeuksien suhteen. 15 prosentissa tarkastuksissa kohdattiin vähintään yksi ulkomaalainen työntekijä, jolla ei ollut oikeutta tehdä kyseistä työtä Suomessa. Rakennusalan tarkastuksissa tätä havaittiin neljännessä tarkastuksista.

Työsuojeluviranomainen teki luvattomaan työntekoon liittyen 190 esitutkintailmoitusta poliisille.

Havaitut puutteet olivat pitkälti vuoden 2021 tasolla.


Marjanpoimijoiden majoituksessa laajoja ongelmia

Marjalaki, eli laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta tuli voimaan kesäkuussa 2021. Vuoden 2021 havaintojen perusteella valvontaa tehostettiin.

Vuonna 2022 tarkastettiin 35 eri marjanpoimijoiden tukikohtaa 48 tarkastuksella. Käytännössä kaikissa näistä havaittiin puutteita marjalain noudattamisessa: kerääjiä ei esimerkiksi ollut perehdytetty, viranomaisten yhteystietoja ei ollut näkyvillä tai varusteissa oli puutteita.


Lähde: yle.fi

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика