Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Kela

Opintotukilain muutokset


Eduskunta on hyväksynyt opintotukilain muutokset. Vuoden 2019 alusta alkaen verovapaat apurahat eivät enää vaikuta opintotukeen. Opiskelijan vanhempien tulorajoja korotetaan, koska opintotukeen vaikuttavina tuloina huomioidaan veronalaiset tulot.


Opiskelijan saama verovapaa apuraha ei ole opintotuessa huomioitavaa tuloa, jos apuraha on maksettu 1.1.2019 tai sen jälkeen. Apurahojen huomioimista on pidetty epäoikeudenmukaisena, koska apuraha on usein myönnetty kannustimena tai palkintona hyvästä opintomenestyksestä. Muutoksen jälkeen apuraha ei enää pienennä opintotuen määrää. Veronalaiset apurahat ovat kuitenkin jatkossakin opintotukeen vaikuttavia vuosituloja.

Opiskelijan vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen, jos opiskelija asuu vanhempansa luona tai on alle 18-vuotias. Vanhempien tulot on tähän asti huomioitu puhtaina ansio- ja pääomatuloina eli tuloista on vähennetty tulonhankkimismenot. Vuoden 2019 alusta alkaen tulot huomioidaan veronalaisina tuloina. Veronalaisilla tuloilla tarkoitetaan yleensä bruttotuloja, joiden määrään eivät vaikuta menot tai verovähennykset. Koska veronalaiset tulot ovat lähes aina suuremmat kuin puhtaat tulot, vanhempien tulorajoja korotetaan samanaikaisesti 5–6 prosentilla.

Vanhempien tuloja koskeva muutos tehdään vuonna 2019 käyttöön tulevan kansallisen tulorekisterinvuoksi. Tulorekisterissä olevat palkat ovat veronalaisina tuloina. Opintotuessa käytettävää tulokäsitettä muutetaan, jotta Kela voi hyödyntää tulorekisteriä opintotuen myöntämisessä. Asiakkaat hyötyvät muutoksesta, koska heidän ei tarvitse toimittaa Kelalle palkkatositteita 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.


Toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen tulee parannuksia elokuussa

Eduskunta hyväksyi myös opintotukilakiin 1.8.2019 tulevat muutokset: uuden oppimateriaalilisän sekä muutokset alle 18-vuotiaiden muualla kuin vanhempansa luona asuvien nuorten opintotukeen ja lukio-opintojen lukuvuosittaiseen opintotukiaikaan.

Elokuusta alkaen pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat lapset voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 e/kk. Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempansa luona asuvat alle 20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien vuositulot ovat enintään 41 100 euroa. Lisän voivat saada myös alle 17-vuotiaat lapsilisän piirissä olevat opiskelijat. Jos opiskelija, jolla ei ole vielä oikeutta opintorahaan, haluaa saada oppimateriaalilisää elokuusta 2019 alkaen, on hänen haettava opintotukea keväällä tai kesällä. Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka saavat jo opintorahaa.

Elokuusta 2019 alkaen vanhempien tulot eivät enää vaikuta alle 18-vuotiaalle myönnettävään opintorahan perusmäärään tai asumislisään, jos opiskelija asuu muualla kuin vanhempansa luona. Vanhempien tulot vaikuttavat elokuun jälkeenkin opintorahan oppimateriaalilisään, opintorahan vähävaraisuuskorotukseen ja joissain tilanteissa myös opintolainan valtiontakauksen myöntämiseen. Muualla kuin vanhempansa luona asuva 17-vuotias, jonka vanhempien tulot estävät nyt opintorahan saamisen, voi saada opintotukea elokuusta 2019 alkaen. Opintotukea pitää hakea keväällä tai kesällä 2019.

Elokuusta 2019 alkaen muuttuu myös lukio-opintojen lukuvuosittainen opintotukiaika. Lukiolainen voi saada opintotukea lukuvuoden 10 kuukaudelta elokuun alusta toukokuun loppuun. Kela pidentää opintotukea saavien lukiolaisten tukiajat ilman uutta hakemusta.

Lue lisää: www. kela. fi/opintotuki
http://kela. mail-epr. net/go/829037-848530-64916660


Lähde: Kela, tiedote, 27.12.2018
Venäjännös: Victoria Mämmelä

Siirry ylösЯндекс.Метрика