Sairausajan palkan määrä

Kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada sairausajalta täysi kuukausipalkkansa.


Tuntipalkkaiselle työntekijälle

  • yksityisellä puolella palkka maksetaan sen mukaan, miten tunteja olisi ollut, jos työntekijä ei olisi ollut sairaana.
  • kunnalla sairauspäivä korvataan tuntityöntekijälle päiväpalkkana.

Mitä täydellä palkalla tarkoitetaan, vaihtelee hieman työehtosopimuksittain. Kunta-alalla, noudatettaessa Avainta ry: n työehtosopimusta tai ensihoitopalvelualan työehtosopimusta sairausajan palkkaa korotetaan sunnuntaityön suhteellisella osuudella.

Tämä tarkoittaa, että lasketaan, kuinka suuren osan työntekijän ansioista sunnuntailisät muodostavat. Yleensä laskenta tehdään lomanmääräytymisvuosittain. Lasketaan siis, kuinka monta prosenttia sunnuntailisät olivat työntekijän varsinaisesta kuukausipalkasta huhtikuun ja maaliskuun välisenä aikana. Tällä prosentilla korotetaan sairausajalta maksettavaa palkkaa.

Terveyspalvelualalla ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla sairausajan palkassa huomioidaan myös ilta-, yö- ja lauantailisät, joiden osuus maksetaan joko vahvistetun työvuoroluettelon tai pitkän aikavälin keskiarvon mukaan.


Lähde: www.tehy.fi

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia RattuliЯндекс.Метрика