Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain

Jouni Lampinen


Potilasturvallisuuslaki on hyväksytty eduskunnassa äänin 109–38 tänään maanantaina. Tasavallan presidentti on jo vahvistanut lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Laki tulee voimaan jo tiistaina 20.9.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti maanantai-iltana laista ja työntekijäjärjestöjen velvollisuudesta huolehtia yhteistyössä kunnan tai kuntayhtymän kanssa siitä, että terveydenhuolto ja kotihoito toimivat riittävällä tasolla myös työtaistelun aikana.

Tähän velvollisuuteen liittyy se, että työnseisauksesta tai joukkoirtisanoutumisesta huolimatta työnantajan käyttöön on jäätävä riittävästi tarvittavia työntekijöitä, ministeriö tiedottaa.

Laissa määritellään lain soveltamisalaan kuuluva välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito. Laissa säädetään asiakas- ja potilasturvatyöstä, työtehtävien ja työskentelypaikan muuttamisesta sekä työaika- ja vuosilomasäännöksistä poikkeamisesta.


Lakia ei saa soveltaa työtaistelun päätyttyä

Jos työntekijäjärjestöön kohdistuvat velvoitteet eivät ole riittäviä välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamiseksi työtaistelun aikana, työnantaja voi käyttää yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvia keinoja, ministeriö tiedottaa.

Asiakas- ja potilasturvatyöhön voidaan määrätä aluehallintoviraston päätöksellä.
Aluehallintovirasto voi siirtää työtaistelun alkamisen tai keskeyttää sen määräajaksi sakon uhalla, jos se arvioi, että asiakkaiden tai potilaiden terveys vaarantuu vakavasti työtaistelun johdosta. Päätöksiä saman työtaistelun siirtämisestä tai keskeyttämisestä voidaan tehdä yhteensä enintään neljä.

Lisäksi ministeriö tiedottaa, että lain tarkoituksena on estää asiakkaiden ja potilaiden terveyden vakava vaarantuminen työtaistelusta aiheutuvan henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Laki on voimassa 31.1.2023 asti. Lakia ei saa soveltaa enää työtaistelun päätyttyä, ministeriö tiedottaa.


Lähde: kuntalehti.fi/eduskunta-hyvaksyi-potilasturvallisuuslain/

Venäjäkäännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика