Osakeyhtiön avaamisen vaiheet

Yhtiöoikeus | 14.12.2015

lindbladlogo

Hyvän liikeidean löydyttyä pitäisi lähteä tekemään bisnestä, mutta yhtiömuodon valinta saattaa tuottaa vaikeuksia. Osakeyhtiö on Suomessa yksi suosituimmista yhtiömuodoista, mitä selittää se että osakkaiden henkilökohtainen vastuu rajoittuu vain heidän yhtiöön sijoittamaansa määrään.

Valtaosa osakeyhtiön perustamiseen liittyvistä velvoitteista on lueteltu osakeyhtiölaissa. Osakkeenomistajien on laadittava osakeyhtiön perustamisesta sopimus, joka on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Perustamissopimuksen lisäksi yhtiölle tulee laatia yhtiöjärjestys, jonka ohella osakkaat voivat laatia myös osakassopimuksen keskinäisten suhteidensa määrittämiseksi.


Yrityksen perustamissopimus

Osakkeenomistajien on sinetöitävä osakeyhtiön perustaminen kirjallisella sopimuksella, jonka he kaikki allekirjoittavat. Perustamissopimuksesta on osakkaiden lisäksi käytävä ilmi osakkeiden määrä sekä se, miten ne on jaettu osakkaiden kesken. Sopimuksessa tulee näkyä yhtiön hallituksen kokoonpano. Jos varsinaisia jäseniä on enemmän kuin yksi, tulee hallitukselle valita myös puheenjohtaja. Varsinaisten jäsenten lukumäärän ollessa alle 3 tulee lisäksi valita vähintään yksi varajäsen.

Tarpeen mukaan sopimuksessa on mainittava yhtiön toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Mainitsemisvelvollisuus syntyy, jos yhtiölle on lain mukaan edellä mainittuja valittava.


Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on otettava osaksi perustamissopimusta tai liitettävä sen liitteeksi. Minimissään yhtiöjärjestyksessä tulee olla kolme pykälää, joissa kerrotaan: yhtiön toiminimi, kotipaikka, toimiala. Yhtiöjärjestys voi olla tarvittaessa tätä pidempikin, ja se voidaan räätälöidä osakeyhtiön perustajien haluamalla tavalla. Siihen voidaan sisällyttää esim. lunastus-, suostumus- ja välityslauseke.


Miksi sopimus osakkaiden välillä?

Osakassopimus on tehokas keino määritellä tarkasti osakkeenomistajien keskinäiset suhteet ja se, miten riitatilanteet ratkaistaan. Osakassopimus on hyvä tehdä samanaikaisesti yhtiön perustamisen kanssa, mutta sen voi laatia myös myöhemmin. Osakassopimus on välttämätön olla olemassa, jos yritystä muutetaan, esimerkiksi osakkaanomistajien määrää nostetaan.


Näiden lisäksi kannattaa myös miettiä

– Osakkeiden lukumäärän on hyvä olla sellainen, että osakkeiden jako onnistuu myös osakkaiden määrän muuttuessa. Esim. 3 000 tai 30 000 osaketta, jolloin määrä on jaollinen 1–6:lla.

– Osakepääoman tulee olla vähintään 2 500 €. Osakeyhtiöön voidaan sijoittaa rahaa myös enemmän perustamisen yhteydessä, jolloin kannattaa miettiä missä muodossa pääoma merkitään taseeseen.

Tarkempia tietoja löytyy www.lindblad.fi-verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä Asianajotoimisto Lindbladiin.


Osittain kääntänyt suomeksi: Maria Lepistö


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 2 (19) 2016


Siirry ylösЯндекс.Метрика