Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Opintotukea ulkomailla opiskeluun

Kela

Voit saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Ulkomailla opiskelevan opintoraha on yhtä suuri kuin Suomessa opiskelevalla, mutta opintolainan määrä on suurempi. Ulkomailla opiskeleva voi edelleen saada opintotuen asumislisää.

Kela voi myöntää opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jos ne ovat tasoltaan ja sisällöltään samoja kuin Suomessa opintotukeen oikeuttavat opinnot. Opintotukea voivat saada ainoastaan Suomen, EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä. Edellytyksenä on, että sinulla on ollut vakinainen kotikunta Suomessa vähintään 2 vuoden ajan opintojen aloittamista edeltävän 5 vuoden aikana tai että sinulla on muuten kiinteä yhteys Suomeen. Jos et ole Suomen kansalainen, tuen myöntämisessä on lisäehtoja.


Ulkomailla opiskelu vaikuttaa opintotuen määrään

Ulkomailla opiskelevan opintoraha on yhtä suuri kuin Suomessa opiskelevan (250,28 e / kk). Ulkomailla opiskelevan asumislisä on yleensä 210 e / kk ja opintolainan valtiontakaus 800 e / kk. Asumislisä voidaan myöntää ulkomailla opiskelevalle, jos hän asuu ulkomailla vuokralla ja hänellä on asumismenoja.

Voit hakea opintotukea Kelan asiointipalvelussa tai hakemuslomakkeella OT3. Hakemukseen on liitettävä todistus oppilaitokseen hyväksymisestä, josta käy ilmi suoritettava tutkinto, opintojen päätoimisuus ja opiskeluaika. Sinun on myös tarvittaessa todistettava, että oppilaitos on julkisesti valvottu.


Toimita läsnäolotodistus Kelaan joka lukuvuosi

Kun olet aloittanut opintosi ulkomailla, sinun on toimitettava Kelaan oppilaitoksen antama läsnäolotodistus. Vaikka opintotuki myönnetään koko opiskeluajalle, Kelaan pitää toimittaa joka lukuvuosi uusi läsnäolotodistus ja todistus edellisen lukuvuoden opintosuorituksista.

Jos tarvitset todistuksen opintotuen määrästä esimerkiksi oleskelulupaa varten, voit pyytää todistuksen Kelasta.


Ulkomailla opiskelun suosio kovassa kasvussa

Ulkomailla kokonaan suoritettavien opintojen suosio on kasvanut. Lukuvuonna 2015–2016 kokonaan ulkomaille suoritettaviin opintoihin sai tukea 8 380 opiskelijaa. Viisi vuotta sitten heitä oli 5 457 ja kymmenen vuotta sitten 4 470. Suomalaisia opiskelijoita on eniten Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Virossa. Suosituimmat koulutusalat ovat taloustieteet, humanistiset tieteet ja lääketiede.


Lisätietoja asiakkaille:


Lähde: Kela, tiedote, 9.8.2017
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 2 (23) 2017
Mosaiikki-Vaasa № 3 (49) 2017
Mosaiikki-Tampere № 3 (35) 2017
Mosaiikki №5–6 (127–128) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика