Kevytyrittäjyys

Kiinnostaako kevytyrittäjyys? Se voi sopia sinulle, jos haluat myydä osaamistasi palveluina ja siten kokeilla yrittäjyyttä pienimuotoisesti.

Kevytyrittäjyys on yhä kasvava yrittäjyyden muoto. Sen toinen nimi — laskutusyrittäjyys — kuvaa hyvin sen ominaisluonnetta: olennaisessa roolissa on laskutusyritys, joka laskuttaa yrittäjän asiakkaita tämän myymistä palveluista. Kumpikaan termeistä ei ole virallinen, vaan ne ovat markkinoinnissa ja arkikielessä käytettyjä nimityksiä.

Usein kevytyrittäjyys on alku yrittäjän uralle. Se on helppo keino kokeilla, miten siivet kantavat yrittäjänä tai kuinka myydä omaa osaamista pienimuotoisesti. Kevytyrittäjyydellä välttää esimerkiksi suuret aloituskustannukset.

Laskuttavia kevytyrittäjiä on Suomessa muutamia kymmeniä tuhansia.


Millaiseen toimintaan kevytyrittäjyys sopii?

Kevytyrittäjyys sopii esimerkiksi palveluiden myyntiin, kun haluat hyödyntää omaa osaamistasi ja myydä palveluksiasi toisille. Tyypillisiä kevytyrittäjiä ovat esimerkiksi kulttuurialan ammattilaiset.

Kevytyrittäjyys ei sovi aloille, joiden toiminta on luvanvaraista, kuten esimerkiksi terveydenhuolto, sähköasennustyöt tai kiinteistönvälitys. Luvat tällaiseen toimintaan hankkii yrittäjä, eikä niitä voi ulkoistaa laskutusyritykselle.


Olenko kevytyrittäjänä työntekijä vai yrittäjä?

Joskus joutuu pohtimaan, mistä erottaa yrittäjänä ja työntekijänä tehdyn työn. Olennaista on esimerkiksi se, kenelle kuuluu työn johto ja valvonta: palkansaajan työtä valvoo työnantaja, kun taas yrittäjä toimittaa työn tilaajalle valmiin lopputuloksen. Työnantaja huolehtii pääsääntöisesti ja suurelta osin työntekijänsä sosiaaliturvasta, vastuista ja vakuutuksista sekä työvälineistä, kun taas yrittäjä huolehtii näistä itse.


Miten kevytyrittäjä eroaa muista yrittäjistä? Mitä yhteistä hänellä on muiden yrittäjien kanssa?

Kevytyrittäjä on yrittäjä, jolla ei välttämättä ole omaa yritystä eikä yrityksen yksilöivää Y-tunnusta. Hän laskuttaa palveluistaan toisen yrityksen eli laskutuspalveluita tarjoavan yrityksen kautta ja usein myös tämän Y-tunnuksella. Jotkut laskutuspalvelut kuitenkin hankkivat asiakkailleen myös Y-tunnuksen, jolloin kevytyrittäjä on käytännössä toiminimiyrittäjä. Ilman yritystunnustakin kevytyrittäjä toimii kuten yrittäjä eli myy omaan osaamistaan ja työtään palveluina ja laskuttaa niistä. Kevytyrittäjyys on vielä aika uusi termi, ja sen merkitystä tulkitaankin vähän eri tavoin eri tilanteissa.

Kuten muidenkin yrittäjien, kevytyrittäjän tulee maksaa itselleen yrittäjäeläkettä (YEL), jos työpanoksen arvo ylittää vahvistetun rajan ja yritystoiminta jatkuu yli neljä kuukautta. Tähän ei vaikuta se, onko yrittäjällä Y-tunnus vai ei.

Jos kevytyrittäjänä työskentely katsotaan yrittäjyydeksi työoikeudellisesti on se sitä myös kaikessa sosiaali-turvassa. Tällöin esimerkiksi työttömyysturvan saaminen määräytyy yrittäjiä koskevien sääntöjen mukaan.

Laskutuspalveluyrityksen kanssa tehty sopimus vaikuttaa verotukseesi ja esimerkiksi matkakuluihin tai muihin vähennyksiin, joita voit tehdä.


Miten kevytyrittäjä hoitaa laskutuksen ja kirjanpidon? Millaisen sopimuksen teen?

Laskutuspalveluyritys hoitaa kevytyrittäjän vero ja muita lakisääteisiä velvoitteita ja välittää asiakkaan työstä maksaman korvauksen kevytyrittäjälle joko palkkana tai työkorvauksena. Laskutuspalveluita tarjoava laskuttaa kevytyrittäjän puolesta ja voi sopimuksesta riippuen hoitaa myös pakollisia työnantajamaksuja ja veroja.

Kun ryhdyt kevytyrittäjäksi, voit tehdä laskutuspalveluyrityksen kanssa joko

 • muodollisen työsopimuksen — jolloin olet verotuksessa palkansaaja ja sinulle maksetaan palkkaa

tai

 • laskutussopimuksen — jolloin olet tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö (ei Y-tunnusta) tai yrittäjä (Y-tunnus) ja sinulle tai yrityksellesi maksetaan työkorvausta.

Ero on tärkeä ja olennainen, sillä kevytyrittäjyytesi muoto liittyy suoraan esimerkiksi verotukseen ja kulujen vähentämiseen. Sinulle sopiva tapa toimia riippuu omasta tilanteestasi, toiveestasi ja yritystoiminnastasi.

Laskutusyritys voi hoitaa myös vakuutukset ja YEL -maksut eli tehtävät, jotka yleensä kuuluvat yrittäjälle. Tästä yritys luonnollisesti laskuttaa kevytyrittäjää, joka näin ollen ulkoistaa taloushallintonsa toiselle yritykselle.

Y-tunnuksettomalla yrittäjällä ei ole omaa kirjanpitoa vaan hänen toimintansa huomioidaan laskutuspalvelun kirjanpidossa.


Miten kevytyrittäjyys vaikuttaa työttömyysturvaan?

Kevytyrittäjä voidaan luokitella yrittäjäksi työttömyysturvan kannalta. Ratkaisevaa ei ole, onko yrittäjällä esimerkiksi Y-tunnus, vaan työn tekemisen luonne: yrittäjyyteen kuuluu, että työ tehdään itsenäisesti.

Jos harjoitat yritystoimintaa saadessasi työttömyysetuutta, TE -toimisto arvioi työsi pää -tai sivutoimisuuden. Ansaitsemiesi tulojen määrä vaikuttaa työttömyysetuudenmäärään. Osa-aikainen yrittäjä voi saada soviteltua työttömyysturvaa.

Yrittäjyyden pää -tai sivutoimisuuden arvioimista helpottaa se, että laskutuksen kautta syntynyt tulo ja laskutetut työtunnit ovat yleensä selvästi nähtävissä laskutusyrityksen kirjanpidosta; muiden yrittäjien ei ole aina yhtä helppo esittää todisteita työteon määrästä.

Kannattaa tarkistaa työvoimaviranomaisen säädökset väärinkäsitysten välttämiseksi. Lisää perustietoa asiasta saat esimerkiksi TE-palveluiden sivulta.


Voiko kevytyrittäjä saada starttirahaa?

Starttiraha on tukea, joka on tarkoitettu aloittavalle, päätoimiselle yrittäjälle. Myös kevytyrittäjä voi hakea starttirahaa, mutta sen edellytyksenä on Y-tunnus. Starttirahaa on haettava ennen kuin aloittaa yritystoiminnan. Jos yrittäminen on ensin sivutoimista, starttirahan voi saada myöhemmin päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyessä. Starttirahaa tulee kuitenkin hakea ennen kuin ottaa tämän askeleen, ja sen saadakseen täytyy myös hankkia Y-tunnus.


Kevytyrittäjän plussat ja miinukset

Plussat

 • Helppo ja joustava tapa oman osaamisen myymiseen ja liikeidean testaamiseen.
 • Sopii myös sivutoimiseen yrittäjyyteen.
 • Ei aloituskustannuksia, maksat vain palvelun käytöstä.
 • Y-tunnukseton kevytyrittäjä selviää ilman kirjanpitoa.
 • Vähäiset riskit silloin, kun laskutuspalvelu hoitaa kirjanpidon ja verotuksen kiemurat.

Miinukset

 • Laskutuspalvelu ottaa siivunsa palkkioistasi.
 • Ei sovi liiketoimintaan toimialoilla, joiden toiminta on luvanvaraista.
 • Ilman Y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä ei voi saada starttirahaa.
 • Sopimussuhteesi laskutuspalveluyritykseen vaikuttaa esimerkiksi verotukseesi ja matkakuluihin tai muihin vähennyksiin, joita voit tehdä. Myöskään työttömyysturvaan liittyvät kysymykset eivät ole yksiselitteisiä. Näihin on syytä perehtyä tarkkaan aina oman tilanteesi pohjalta.

Lataa maksutta kattava tietopakettimme yrityksen perustamisesta

Lue kaikki yrityksen perustamisesta! Oppaasta saat myös neuvoja, miten vältät pahimmat karikot.

Lähde: www.yrittajat.fi

Siirry ylösЯндекс.Метрика