Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Infopankki

Lait ja oikeudet Perusoikeudet

Kaikilla Suomessa asuvilla on lain mukaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Ulkomaalaisilla, jotka asuvat Suomessa on melkein samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin Suomen kansalaisilla. Seuraavat oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös Suomessa asuvia ulkomaalaisia.

Oikeudet

 • Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ketään ei saa kohdella eri tavoin esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon tai vamman vuoksi.
 • Jokainen saa vapaasti sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä.
 • Ihmiset saavat järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ja osallistua niihin. Mielenosoituksesta pitää ilmoittaa poliisille etukäteen.
 • Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä kiduttaa.
 • Kaikki voivat valita itse asuinpaikkansa ja liikkua Suomessa vapaasti.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyden suojaan. Toisen henkilön kirjettä ei saa lukea eikä toisen puhelua saa kuunnella.
 • Jokainen saa valita oman uskontonsa itse. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa.
 • Ulkomaalaisilla, jotka asuvat Suomessa vakituisesti ja jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa.
 • Ulkomaalaisilla, joilla on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa, on oikeus myös asettua ehdolle kunnallisvaaleissa
 • EU-kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa, voivat äänestää Suomessa Euroopan parlamentin vaaleissa, jos he ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin
 • EU-maiden kansalaiset, jotka ovat äänioikeusrekisterissä Suomessa, voivat myös asettua ehdolle Suomen europarlamenttivaaleissa.

Velvollisuudet

 • Kaikkien, jotka asuvat tai oleskelevat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja.
 • 7-17-vuotiailla on oppivelvollisuus eli velvollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärä.
 • Usein niiden, jotka työskentelevät Suomessa, täytyy maksaa palkasta veroa Suomeen.
 • Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa, jos heidät sinne kutsutaan.
 • Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan.
 • Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos sattuu onnettomuus.

Lait Suomessa

Suomalaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa säätelevät lait. Tärkein näistä on perustuslaki. Kaikkien, jotka asuvat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja. Myös viranomaisten täytyy noudattaa lakia. Lait säätää eduskunta. Kuka tahansa voi kannella joko oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos epäilee, että viranomainen on rikkonut lakia. Suomen ja Suomessa asuvien henkilöiden pitää noudattaa myös Euroopan unionin lakeja.

Lisätietoa www.infofinland.fi


Lähde: Tervetuloa Suomeen 2018

Siirry ylösЯндекс.Метрика