Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Jokamiehenoikeudet

Lainsäädäntöä ja käytäntöä

Suomen luonto on pääosin metsää, soita ja vesistöjä. Maa on harvaan asuttu ja liikkumisen mahdollistaa laaja tieverkko ja jokamiehenoikeudet. Suomen luonnolla ja jokamiehenoikeuksilla on tärkeä merkitys ihmisten liikkumiselle, luonnon virkistyskäytölle, luontomatkailulle ja luonnontuotteiden keruulle.

Jokamiehenoikeuksien käyttäjän ja maanomistajan on hyvä tietää, mitä velvollisuuksia ja mahdollisuuksia jokamiehenoikeuksien käyttämiseen liittyy. Toisin kuin monissa muissa maissa, jokamiehenoikeudet ovat Suomessa varsin laajat.

Lue opas Jokamiehenoikeudet. Lainsäädäntöä ja käytäntöä. | PDF


Lähde: Ympäristöministeriö

www.ym.fi


Яндекс.Метрика