Moniheli ry: n kannanotto venäjänkielisten kokemaa rasismia vastaan

Moniheli ottaa kantaa venäjänkielisten Suomessa kohtaamaa rasismia vastaan. Jäsenjärjestömme edustavat yli 35 eri kansallisuutta, niiden joukossa sekä Suomen ukrainalaisia että venäjänkielisiä edustavia järjestöjä. Haluamme tällä kannanotolla osoittaa tukemme jäsenjärjestöillemme, ja esittää vastalauseen venäjänkielisten kokemaa rasismia vastaan.

Moniheli ry valvoo monikulttuuristen järjestöjen etuja ja edistää kotoutumista tukevaa toimintaa Suomessa. Jäseninämme on 126 järjestöä 35 eri kansallisuudesta, niiden joukossa sekä Suomen ukrainalaisia että venäjänkielisiä edustavia järjestöjä. Monet näistä järjestöistä tekevät tällä hetkellä valtavasti työtä organisoidakseen apua ukrainalaisille. Haluamme tällä kannanotolla osoittaa tukemme jäsenjärjestöillemme, ja esittää vastalauseen venäjänkielisten kokemaa rasismia vastaan. Tästä rasismista kärsivät tällä hetkellä myös omat työntekijämme ja hallituksemme jäsenet.

Suomessa rasismia kohtaavat venäjänkieliset eivät ole vastuussa Venäjän valtion toimista Ukrainassa. Monella heistä on juuret sekä Ukrainassa että Venäjällä, ja tilanne on heille ristiriitainen ja ahdistava. Samaan aikaan monikulttuurisella kentällä on havaittu, että venäjänkieliset vanhemmat kieltävät lapsiaan puhumasta venäjää puhelimessa julkisilla paikoilla, sillä he pelkäävät lastensa joutuvan vihapuheen ja rasistisen kohtelun uhreiksi. Kieleen perustuvasta vihapuheesta kärsivät myös ukrainalaiset, sillä harva suomalainen osaa erottaa ukrainan ja venäjän kieliä toisistaan.

Venäjänkielinen väestömme ei ansaitse Suomessa tällä hetkellä saamaansa kohtelua. Emme saa vieraannuttaa venäjänkielistä väestöämme tässä tilanteessa. Novosti Yle on saanut negatiivisen palautevyöryn tuottamistaan venäjänkielisistä uutisista samaan aikaan, kun se toimii riippumattoman informaation tarjoajana myös Venäjällä. Pelkkään kieleen tai kulttuuriseen taustaan perustuva toiminnan kritisointi on yksiselitteisesti väärin. On myös ymmärrettävä, että varsinkin Venäjän kansalaisuuden omaaville sodasta puhuminen julkisesti on turvallisuusriski.

Pyydämme tiedotusvälineiden edustajia huomioimaan Venäjän kansalaisuuden omaavien tilanteen haastatteluja tehdessään. Myös Monihelin työntekijät ovat saaneet tiedotusvälineiltä yhteydenottoja, joissa heitä pyydetään kertomaan, mitä mieltä venäläistaustaiset suomalaiset ovat Ukrainan sodasta. Pyydämme tiedotusvälineiden edustajia ottamaan huomioon myös haastateltavien turvallisuustilanteen Suomessa. Kun venäläistaustainen henkilö antaa haastattelun omilla kasvoillaan ja nimellään, hän altistuu nykyisessä tilanteessa häirinnälle ja rasismille. Yksityishenkilöä ei saa asettaa tällaiseen tilanteeseen.

Vetoamme kaikkiin Suomessa asuviin ja suomalaisiin tiedotusvälineisiin suhteellisuudentajun säilyttämisen puolesta hankalassa tilanteessa. Tiedämme, ettemme ole viestimme kanssa yksin. Moniheli ry ottaa asiaan kantaa, koska emme voi työnantajana ja järjestönä sivuuttaa työntekijöidemme ja jäsentemme hätää ja ahdistusta. Tilanne on heitä kohtaan epäinhimillinen.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.—27.3. Rasismin vastaisia toimia tarvitaan kuitenkin juuri nyt.

Moniheli Ry


Lähde: moniheli.fi/uutinen
Venäjännös: Irina Kekman ja Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика