Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Lakimuutokset voimaan:

Lomalla sairastaminen ja perhevapaan lomakertymä tiukentuvat

Vuosiloman siirtämisessä vuosilomalla sairastumisen vuoksi on jatkossa kuuden päivän omavastuu. Lisäksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosilomaa kertyy enintään kuudelta kuukaudelta. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2016. Muutokset eivät kuitenkaan koske aloja, joilla on työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittu omavastuupäivien poistamisesta ja vuosiloman kertymisestä koko äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Näin on sovittu julkisen sektorin sopimuksissa.


Kuuden päivän omavastuu lomalla sairastamiselle

Vuosilomalain muutoksen myötä työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Nykyisen vuosilomalain mukaan työntekijä on voinut siirtää ne vuosilomapäivät, jolloin hän on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä työkyvyttömänä. Muutoksen arvioidaan tuovan 150 miljoonan euron säästöt työnantajille.


Perhevapaalta kertyvä loma vähenee

Nykyisen lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy korkeintaan 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta.

Uutta lakia sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti isyys- ja vanhempain-vapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Muutoksen myötä sairausvakuutuslain mukaan työnantajille maksettavien vuosilomakustannusten korvaukset vähenevät. Säästöjen suuruudeksi on arvioitu 27 miljoonaa euroa vuodessa.


Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote, 1.4.2016
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 3-4 (115-116) 2016


Siirry ylösЯндекс.Метрика