Muutoksia työttömyysturvaan 2023

Kela, 19.12.2022

Kelan työttömyysetuuksien määrä suurenee vuonna 2023. Tähän tiedotteeseen on koottu kaikki ensi vuonna voimaan astuvat työttömyysturvan muutokset.


Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin tulee vuodenvaihteessa korotuksia. Lisäksi voimaan tulee mm. uusi muutosturva yli 55-vuotiaille irtisanotuille ja helpotuksia työttömyysetuudella opiskelemiseen. Tähän tiedotteeseen on koottu kaikki Kelan työttömyysturva keskeiset muutokset. Kela. fissä ne julkaistaan 1.1.2023.


Työttömyysetuuksiin korotuksia

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 37,21 euroon päivässä vuonna 2023 (aiemmin 35,72 e/pv). Muutos merkitsee noin 30 euron korotusta tuen määrään neljän viikon maksujaksolla.

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat vuonna 2023. Työttömyysetuuden korotusosa on 5,29 e/pv (aiemmin 5,08 e/pv).

Lapsikorotukset ovat vuoden 2023 alusta alkaen
* yhdestä lapsesta 7,01 e/pv (aiemmin 5,61 e/pv)
* kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 e/pv (aiemmin 8,23 e/pv)
* vähintään kolmesta lapsesta yhteensä 13,26 e/pv (aiemmin 10,61 e/pv).

Työttömyysturvan lapsikorotuksessa on mukana vuodenvaihteessa voimaan tuleva 4,2 prosentin indeksikorotus ja lisäksi ylimääräinen 20 prosentin korotus, josta hallitus päätti vuoden 2023 budjettiriihessä. Ylimääräinen korotus on voimassa 31.12.2023 asti.


Irtisanotut yli 55-vuotiaat voivat hakea uutta muutosturvarahaa

Vuoden 2023 alusta 55 vuotta täyttäneiden työttömien palveluja parannetaan uudella muutosturvarahalla ja muutosturvakoulutuksella, joiden tarkoitus on helpottaa irtisanottujen työllistymistä uudelleen.

Uutta muutosturvarahaa voivat 1.1.2023 alkaen hakea 55 vuotta täyttäneet, tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät, joilla on vähintään viiden vuoden työhistoria irtisanovan työnantajan palveluksessa. Jos työntekijä ei kuulu työttömyyskassaan, hän voi hakea muutosturvarahaa Kelasta. Muutosturvaan kuuluu myös tavallista pidempi työllistymisvapaa.


Työttömyysturvan lisäpäivien ikärajat nousevat

Työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuonna 1963 syntyneillä nykyisestä 61–62 vuodesta 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. Mahdollisuus lisäpäiviin poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien maksaminen päättyy kaikilta ikäluokilta vuonna 2030.

Lainmuutos tulee voimaan 1.1.2023. Muutos ei vaikuta jo myönnettyihin lisäpäiviin.


Työttömyysturvalla opiskelu helpottuu

1.1.2023 lähtien työnhakija voi suorittaa erilaisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Esimerkiksi lyhyehköt kurssit, pätevöitymiskoulutukset ja kansalaisopiston opinnot eivät vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. Myöskään työllistymistä edistävän palvelun osana suoritetut opinnot eivät vaikuta oikeuteen saаda työttömyysetuutta.

Oikeuteen saada työttömyysetuutta eivät vaikuta myöskään opinnot, jotka työhakija on aloittanut aiemman työsuhteensa aikana, jos hänen työttömyytensä johtuu hänestä itsestään riippumattomasta syystä.

Opiskelevien työttömien työnhakuvelvollisuuteen tulee tarkennuksia 1.1.2023 alkaen. Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella suorittavien täytyy jatkossa hakea yleensä neljää työtä kuukaudessa.


Työttömyysturvan sovitteluun ratkaisukäytäntöä yhtenäistäviä tarkennuksia

Vuodenvaihteessa tulee voimaan joukko työttömyysturvan ratkaisukäytäntöä yhtenäistäviä lakimuutoksia, jotka ovat olleet voimassa jo vuodesta 2020 alkaen koronaepidemian aikana säädetyllä tilapäisellä lailla.

Muutokset yksinkertaistavat ja yhtenäistävät työttömyysturvan sovittelua, kun työtön tekee osa-aikaista tai keikkatyötä. Muutosten voimaantulo ei aiheuta muutoksia Kelan asiakkaiden työttömyysturvaan, sillä ratkaisukäytäntö on ollut voimassa jo vuodesta 2020 asti.

Lisäksi vuonna 2023 astuu voimaan uusi työttömyysturvan ratkaisukäytännön muutos, joka koskee lomautuksen takia lyhennettyä työpäivää tekeviä ja sellaisia työttömiä, joiden työnteko on estynyt tiettyjen työtaistelutoimenpiteiden vuoksi.

Näillä asiakasryhmillä työttömyysturvan sovittelun työaikatarkastelujakso on ollut aiemmin 1 viikon mittainen. Muutoksen jälkeen tarkastelujakso on näillä asiakkailla 4 viikkoa tai 1 kuukausi.


Tekijänoikeuskorvausten sovitteluun tulossa muutos

Lisäksi vireillä on valtioneuvoston asetusmuutos, jonka mukaan työttömän saama tekijänoikeuskorvaus ei enää ensi vuonna vähentäisi työttömyysetuuden määrää työttömyysturvan sovittelussa.

Muutos vaikuttaa niihin Kelan asiakkaisiin, jotka saavat samaan aikaan työttömyysetuutta ja tekijänoikeustuloja esimerkiksi taiteellisesta tai kirjallisesta työstä. Muutos koskee vain tekijänoikeuskorvauksia, ei muita immateriaalikorvauksia.

Muutos koskee vain työttömyysturvan sovittelua. Säännölliset tekijänoikeuskorvaukset huomioidaan edelleen työmarkkinatuen tarveharkinnassa.

Valtioneuvoston asetusmuutosta asiasta odotetaan loppuvuoden aikana.


Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Lähde: Kelan Tiedote, www.kela.fi

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика