Kela kertoo valtuuttamisesta monella kielellä


Jos asiakas ei pysty itse hoitamaan Kela-asioitaan, hän voi valtuuttaa tehtävään toisen henkilön. Kelan uusi ohje kertoo monella eri kielellä, mitä valtuuttaminen tarkoittaa ja miten se tehdään.

Kela-asioita ei ole pakko hoitaa itse, vaan tarvittaessa joku muu voi hoitaa niitä asiakkaan puolesta: esimerkiksi puoliso, vanhempi, lapsi tai ystävä. Valtuuttamiseen liittyvien yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla hankalaa esimerkiksi kielimuurin vuoksi tai siksi, että valtuuttaminen on käsitteenä vieras. Kelan uusi ohje selkeyttää 14:llä eri kielellä sitä, mitä valtuuttaminen tarkoittaa ja kenelle sen voi tehdä.

Kela haluaa uudella ohjeella varmistaa, että myös juuri maahan muuttanut asiakas ymmärtää omat oikeutensa itsenäisenä toimijana.

— Asiakaspalvelussa on tullut eteen tilanteita, jossa on herännyt huoli asiakkaan oikeusturvan toteutumisesta ja suomalaisen yhteiskunnan tasavertaisen toimijuuden ymmärtämisestä. Uuden ohjeen avulla on tarkoitus auttaa asiakasta ymmärtämään, mitä valtuutus tarkoittaa. Ohje kertoo selkeästi myös sen, kenelle valtakirjan voi antaa ja mitä asioita toisen henkilön puolesta voi hoitaa, kehittämisen asiantuntija Päivi Nyberg asiakkuusyksiköstä toteaa.


Kela kannustaa kirjalliseen valtuuttamiseen

Valtuutuksen voi antaa myös suullisesti, mutta se toimii vain kertaluontoisesti. Kirjallinen valtuutus taas on voimassa toistaiseksi. Kela kannustaa kirjalliseen valtuuttamiseen, koska asiakkaan tiedoista löytyvä kirjallinen valtakirja helpottaa sekä asiakkaan että hänen valtuuttamansa ihmisen asiointia. Samalla se selkeyttää myös Kelan asiantuntijoiden työskentelyä.

Kelalla on valmis valtakirjalomake (VAL 3) valtuutuksen antamiseen: Valtakirja — Etuusasioiden hoitaminen Kelassa VAL 3 (pdf)

Asiakas päättää itse, mitä asioita valtakirjalla voi hoitaa. Toiselle henkilölle voi antaa luvan hoitaa kaikkia etuusasioita tai vain tiettyä etuutta tai asiaa. Tilinumeron muuttamista varten pitää aina tehdä erillinen valtakirja. Valtakirjan haltijalla on oikeus saada asioiden hoitamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja, jos valtakirjassa on annettu suostumus tietojen antamiseen.

Valtakirjan voi laatia myös vapaamuotoisesti, kunhan se sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja valtuuttajan omakätisen allekirjoituksen. Valtuutuksen saajan täytyy olla täysi-ikäinen. Valtakirjan voi toimittaa Kelaan OmaKelassa, postitse tai palvelupisteeseen.

Toisen puolesta ei voi toistaiseksi tehdä tai lähettää hakemuksia verkossa. Yhteistyökumppanit ja työnantajat puolestaan asioivat Kelassa Suomi. fi-valtuuksilla.


Lue lisää

Lisätietoja:
juristi Jaana Laakkonen, hankinta- ja lakiyksikkö, Kela,
etunimi.sukunimi@kela.fi, puh. 020 635 7309


Ohje Kelan valtakirjalomakkeen täyttämiseen eri kielillä (pdf):


Lähde: Kela,Tiedote
Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика