Hakemus
Väliaikainen sähkötuki

KELA, SN1 01.23 www.kela.fi


Väliaikainen sähkötuki on tarkoitettu pienituloisille kotitalouksille. Kela voi myöntää sitä vakituisessa käytössä olevan asunnon sähköenergiamenoihin, jotka ovat syntyneet ajalla 1.1.—30.4.2023. Asunnon pitää sijaita Suomessa.
Hakuaika: Hae väliaikaista sähkötukea viimeistään 31.12.2023

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus
Sukunimi ja etunimi
Puhelinnumero
Vakinainen osoite
Postinumero
Postitoimipaikka

2. Sähkövähennys verotuksessa
Kotitalous voi saada verotuksessa sähkömenoista tuloverolain mukaisen sähkövähennyksen, joka toimii samalla tavalla kuin kotitalousvähennys. Selvitä Verohallinnosta kotitaloutesi oikeus sähkövähennykseen, ennen kuin haet Kelasta pienituloisille kotitalouksille tarkoitettua väliaikaista sähkötukea. Sähkövähennystä ja väliaikaista sähkötukea ei voi saada samanaikaisesti. Kela voi tarvittaessa tarkistaa tulotietoja esimerkiksi tulorekisteristä. Kela lähettää Verohallintoon tiedon väliaikaisen sähkötuen saajista.

Olen selvittänyt, että minulla ei ole oikeutta sähkövähennykseen. Haen siksi väliaikaista sähkötukea

3. Tilinumero

4. Hakemus
Sähkötukea voi saada sähköenergian, arvonlisäveron ja perusmaksun kustannuksiin, jotka ylittävät 400 euron omavastuun. Sähkösiirron kustannuksiin tai viivästysmaksuihin ei voi saada sähkötukea eikä niitä lasketa mukaan kustannuksiin. Toimita tämän hakemuksen liitteenä sähkölasku, jossa on eritelty sähköenergian ja perusmaksun euromäärät

Haen sähkötukea seuraaviin kustannuksiin.
Perusmaksu _ euroa
Sähköenergia _ euroa
Yhteensä _ euroa ajalta
Laskun numero
Laskun eräpäivä

Lasku on jo toimitettu Kelaan

5. Sähkön käyttöpaikka
Kotitalous voi saada sähkötukea yhden vakituisessa käytössä olevan asunnon sähköenergiamenoihin.
Käyttöpaikan osoite

5. Liitteet

6. Sähkölasku

7. Lisätietoja
Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat
Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi

8.Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Paikka ja aika
Hakijan allekirjoitus


Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta. Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.

Lähde: www.kela.fi/sahkotuki-nain-haet

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика