Tartuntatautipäivärahaa

Sairausvakuutuksen haltija voi saada tartuntatautipäivärahaa


Tartuntatau­ti­päi­värahan saaminen helpottuu — todistuksen voivat kirjoittaa kaikki lääkärit

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen, joka helpottaa tartuntatautipäivärahan myöntämistä koronatartunnan saaneille työntekijöille. Jatkossa kaikki lääkärit voisivat kirjoittaa todistuksen, jolla voi hakea tartuntatautipäivärahaa. Aiemmin päivärahaa on voinut hakea vain tartuntatautilääkärin määräyksellä. Kotitesti ei riitä päivärahan saamiseen.


EK kiittää hallitusta elinkeinoelämän aloitteen ripeästä edistämisestä

Aloite eteni STM: n johtamana eduskuntaan muutamassa viikossa. Myös muut työmarkkinajärjestöt lähtivät mukaan aloitteeseen.

Tartuntatautipäivärahaa saisi jatkossa myös, jos työntekijällä on luotettavasti todettu covid-19 tartunta ja lääkäri on antanut todistuksen, jossa suositellaan ansiotyöstä poissaoloa tartunnan leviämisen riskin takia. Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin kirjoittamaa eristysmääräystä ei enää tarvittaisi.

Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa työntekijälle ansionmenetyksen korvaamiseksi. Työnantajalle tartuntatautipäiväraha maksetaan, jos työntekijälle maksetaan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta työstä poissaoloajalta.


Tartuntatautipäivärahaa koronatartunnan saaneelle jatkossa ilman eristysmääräystä

Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan tartuntatautipäivärahaa voi saada jatkossa myös ilman, että koronatartunnan saanut on määrätty tartuntatautilääkärin määräyksellä eristykseen.

Tartuntatautipäivärahaan olisi oikeus, jos työntekijällä on luotettavasti todettu covid-19 tartunta ja hän on siitä johtuen estynyt tekemästä ansiotyötään.


Lääkärin tulisi todeta tartunta ja tarve poissaololle

Koronatartunnan ja työstä poissaolotarpeen toteaisi lääkäri. Lääkäri voisi olla julkisella tai yksityisellä puolella työskentelevä lääkäri tai työterveydenhuollossa työskentelevä lääkäri.

Lääkärin tulisi kirjoittaa todistus, josta ilmenee, että luotettavasti todetun covid-19-tartunnan vuoksi ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. Todistuksesta tulisi ilmetä myös ajanjakso, jolla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa.

Tartuntatautipäivärahaa maksettaisiin tämän sairausvakuutuslakiin esitettävän muutoksen mukaan tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi, joten se ei edellyttäisi työkyvyttömyyttä. Tartunnan saaneella oireettomalla olisi mahdollisuus hakea lääkärin kirjoittaman todistuksen perusteella tartuntatautipäivärahaa, jos työpaikalle meneminen aiheuttaisi tartuttamisriskin muille työntekijöille, asiakkaille tai kanssaihmisille.


Laboratoriovarmistettu positiivinen testitulos tarvitaan

Lakiehdotuksen mukaan tartuntatautipäivärahan edellytyksenä on, että Covid19-tartunta on todettu luotettavasti eli henkilöllä tulee olla laboratoriovarmistettu testitulos (PCR- tai antigeenitesti) palvelujärjestelmän toimiluvallisesta toimintayksiköstä. Käytännössä tämä tarkoittaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon tarjoamia palveluita eli myös työterveyshuollon kautta tehtäviä laboratoriotestejä. Kotitesti ei riitä eli kotitestitulos ei oikeuta tartuntatautipäivärahaan.


Muutos ei koske altistuneita — edellytyksenä on tartunta

Muutoksen mukaisen tartuntatautipäivärahan saamisen edellytyksenä on luotettavasti todettu koronatartunta eli muutos ei koske koronalle altistuneita.

Koronalle altistuneilla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos he ovat saaneet tartuntatautilain mukaisen vastaavan tartuntatautilääkärin tekemän päätöksen karanteenista.


Edellytyksenä on poissaolosta aiheutunut ansionmenetys

Kaikissa tilanteissa tartunta ei välttämättä edellytä työstä poissaoloa — esim. silloin, kun työtä on mahdollista tehdä etänä tai muutoin ilman tartuttamisriskiä. Jos työntekijä pystyy tekemään ansiotyötään, eikä hänelle aiheudu ansionmenetystä, ei jatkossakaan olisi oikeutta tartuntatautipäivärahaan.


Työnantajan oikeus tartuntatautipäivärahaan

Kela maksaa tartuntatautipäivärahan työnantajalle siltä osin kuin työntekijällä on työsuhteen perusteella oikeus palkan tai sitä vastaavan korvauksen saamiseen ansiotyöstä poissaoloajalta.


Tartuntatautipäivärahan hakuaika pitenemässä kuuteen kuukauteen

Tartuntatautipäivärahan hakuaikaa ehdotetaan pidennettäväksi kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Tartuntatautipäivärahaa olisi siis jatkossa haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada.

Pidempi kuuden kuukauden hakuaika koskisi myös tartuntatautilain mukaisten tartuntatautilääkärin tekemien määräysten ajalta myönnettävää tartuntatautipäivärahaa.


Tartuntatautipäivärahaa voi saada 1.1.2022 jälkeen alkaneesta työstä poissaolosta

Säännöksiä sovellettaisiin esityksen mukaan takautuvasti eli uuden määräyksen mukaista tartuntatautipäivärahaa voisi saada, jos ansiotyöstä poissaolo tartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.


Mitä selvitystä tulee esittää haettaessa uuden määräyksen mukaista tartuntatautipäivärahaa?

Hakijan tulisi esittää Kelalle selvitys ansionmenetyksestä samalla tavalla kuin tulee tehdä haettaessa tartuntatautipäivärahaa karanteeni- tai eristämispäätöksen perusteella. Lisäksi tulisi esittää lääkärintodistus siitä, että luotettavasti todetun covid-19-tartunnan vuoksi ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia. Todistuksesta tulisi ilmetä ajanjakso, jolla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa.

Lääkärintodistuksesta tulisi ilmetä, että se on tehty tartuntatautipäivärahan hakemista varten. A-todistuksessa tulisi ottaa kantaa poissaoloon taudin leviämisen kannalta. Lääkärintodistuksen lisätietoihin tulisi olla kirjoitettu, että tartunnan leviämisen estämiseksi on suositeltavaa jäädä pois työstä.


Tartuntatautipäivärahan määrä

Uuden säännöksen nojalla myönnettävä tartuntatautipäiväraha määräytyisi samoin kuin tartuntatautilain mukaisen karanteenin tai eristämisen ajalle myönnettävä tartuntatautipäiväraha.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä.


Milloin muutos tulee voimaan? Kuinka kauan muutos on voimassa?

Hallituksen esitys on menossa eduskunnan käsittelyyn. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Ehdotetut säännökset ovat väliaikaisia eli ne olisivat voimassa 30.6.2022 saakka.


Lisäksi huomioitavaa

Muutos koskisi myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajaa, jos lapsella on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Tässä tapauksessa lääkärintodistuksesta tulisi ilmetä aika, jolloin lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa.


Lisätietoja: ek.fi/ajankohtaista/uutiset

Venäjännös: Irina Kekman

Siirry ylösЯндекс.Метрика