Vanhempainpäiväraha

Perhevapaauudistuksen mukaiset vanhempainpäivärahat ovat haettavissa vaiheittain 1.5. Alkaen — suunnittele vanhempainvapaasi laskurilla


Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Uudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Uusien päivärahojen hakeminen avautuu vaiheittain 1.5. Alkaen. Perhevapaiden suunnittelun tukena voi käyttää laskureita.

Perhevapaauudistuksen mukaiset vanhempainpäivärahat ovat jatkossa nimeltään erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha. Etuudet koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen sekä perheitä, joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon aikaisintaan 31.7.2022. Raskaana olevan vanhemman raskaus- ja vanhempainraha ovat haettavissa 1.5.2022. Erityisraskausraha ja toisen vanhemman vanhempainraha puolestaan ovat haettavissa 1.8.2022 alkaen. Etuuksia voi hakea OmaKelassa.


Vanhempainrahat on mahdollista jakaa tasan vanhempien kesken — joustoista tukea arkeen

Vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle siirtymistä. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.

Osittainen vanhempainraha ja -vapaa tuo puolestaan joustoa työn ja perhevapaan yhteensovittamiseen ja mahdollistaa esimerkiksi osapäivätyön tekemisen. Yksi osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaa vanhempainrahakiintiöstä puolikkaan päivän.

Vanhemmat voivat jatkossakin pitää vapaata 18 arkipäivää samaan aikaan. Vanhempainrahapäiviä voi käyttää haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta.

  • Uuden mallin mukaisia etuuksia voi hakea toukokuusta alkaen uudenlaisella asiakasta ohjaavalla verkkolomakkeella. Asiointia helpotetaan visuaalisilla sisällöillä ja erilaisilla laskureilla. Jaamme tietoa etuuksista myös uusien äitiyspakkausten mukana sekä Kelan lapsiperheiden selkoesitteessä, kertoo Kelan lapsiperhe-etuuksien päällikkö Kiti Laitinen.

Suunnittele ja keskustele perhevapaista kotona ja työpaikalla

Raskaus- ja vanhempainrahapäivien laskuri [3] helpottaa perhevapaiden suunnittelua. Laskurilla voi laskea, miltä ajalta raskaus- ja vanhempainrahaa voi saada. Laskurin tietoja voi myös hyödyntää keskusteltaessa vanhempainvapaista työnantajan kanssa.

Perhevapaauudistus vaikuttaa myös työpaikoilla ja neuvoloissa. Kela on tuottanut monikielistä viestintämateriaalia työnantajien ja yhteistyökumppanien tueksi.

  • Neuvolat ja työpaikat ovat perhevapaauudistuksessa isossa/tärkeässä roolissa, koska niiden kautta perheet saavat tietoa vapaista. Perhevapaat jakautuvat yhä epätasaisesti vanhempien kesken. Perhevapaauudistus ei ole pelkästään Kelassa tehtävä uudistus, vaan muutosta tarvitaan koko yhteiskunnan tasolla, jotta perhevapaat jakautuvat jatkossa tasaisemmin, kertoo Kelan viestinnän asiantuntija Milla Vainio.

Jaettu ilo on paras ilo -kampanja jakaa tietoa eri kanavissa

Perhevapaauudistuksen monikielinen mainoskampanja alkaa toukokuun alussa. Kampanjassa viestitään laajasti eri kanavissa, ja sen tavoitteena on lisätä lapsiperheiden ja lapsia toivovien tietoisuutta perhevapaauudistuksesta ja sen tuomista joustoista perheille.

Perhevapaita koskeva uusi ja vanha laki toimivat rinnakkain vuoden 2024 loppuun asti. Vanhaa lainsäädäntöä sovelletaan, kun lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.


Lisätietoa:

Lähde: Kela

Siirry ylösЯндекс.Метрика