Uusi työvoimapalvelumalli astuu voimaan 2.5. — näin se voi vaikuttaa Kelan etuuksien maksamiseen

Toukokuussa astuu voimaan uusi työvoimapalvelumalli, jonka tavoitteena on tarjota työttömälle työnhakijalle aiempaa enemmän yksilöllistä tukea etenkin työttömyyden alussa. Jatkossakin työnhakijan pitää hakea säännöllisesti töitä, jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy. Työttömyysetuuksien karenssit kuitenkin lyhenevät.


Uusi työvoimapalvelumalli astuu voimaan 2.5.2022. Jatkossa työttömän työnhakijan tilanne ja mahdollisuudet hakea töitä arvioidaan yksilöllisesti. Hänelle tehdään työllistymissuunnitelma, jota pitää noudattaa.

Kun henkilö jää työttömäksi ja ilmoittautuu työnhakijaksi, TE-palveluiden tai kunnan asiantuntija järjestää tapaamisen heti työttömyyden alussa. Yhdessä työnhakijan kanssa tehdään työllistymissuunnitelma. Tämän jälkeen tapaamisia on alkuvaiheessa kahden viikon välein. Tarkoitus on, että jokainen työnhakija saisi sellaista tukea ja sellaisia palveluita, joita tarvitsee.


Töitä pitää hakea sovitusti

Uudessa mallissa työttömän pitää hakea töitä suunnitelman mukaan, jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy. Työnhakija voi itse valita, mitä työpaikkoja hakee. Työttömyysetuutta ei voi menettää eikä sen määrä pienene, jos on hakenut riittävästi töitä ja toiminut työllistymissuunnitelman mukaan.

Perussääntö on, että työttömän pitää hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa, mutta määrään vaikuttavat tarjolla olevat työpaikat ja henkilön toimintakyky. Määrästä voidaan poiketa esimerkiksi silloin, jos työnhakija on työkyvytön.

Työnhausta raportoidaan TE-palveluiden verkkoasiointipalvelussa säännöllisesti. Raportointijakso on yleensä kuukauden mittainen.


Karenssit kuitenkin lyhenevät

Jos työnhakija ei hae töitä sovitusti, hän voi saada TE-palveluilta muistutuksen.

Jos työnhakija ei tämänkään jälkeen hae töitä, TE-palvelut voi määrätä hänelle lyhyen karenssin, jonka aikana työttömyysetuutta ei makseta ollenkaan. Nykyisen 60 päivän sijaan karenssi kestää kuitenkin vain 5 tai 10 päivää.

Työnhakija voi menettää työttömyysetuuden toistaiseksi, jos hän toistuvasti ei hae töitä sovitulla tavalla. Jos työnhakija kieltäytyy varmasta työpaikasta, hän voi saada 45 päivän karenssin. Nykyään karenssi on 90 päivää.

Kela maksaa työttömyysetuutta TE-palveluiden tai kunnan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella. Samoin Kela lopettaa työttömyysetuuden maksamisen, jos TE-palvelut antaa karenssilausunnon. Lyhyen karenssin jälkeen työttömyysetuutta ei tarvitse hakea uudelleen, vaan sen maksaminen jatkuu automaattisesti.


Lue lisää: kela.fi/tyovoimapalvelumalli-astuu-voimaan-2-5

Lähde: Kela
Venäjännös: Irina Kekman

Siirry ylösЯндекс.Метрика