Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Vastavalmistunut saa työttömyysetuuden nopeimmin verkossa

Keväällä työmarkkinatuen hakemuksissa näkyy jälleen piikki, kun vastavalmistuneet hakevat työttömyysetuutta. Asian käsittely sujuu nopeammin, kun tekee hakemuksen verkossa.

Työttömyysturvahakemusten kasvu näkyy Kelan tilastoissa kesä- ja joulukuussa, jolloin monet nuoret valmistuvat oppilaitoksista. Työttömyysetuutta saavien määrä pienenee yleensä syksyllä, kun opinnot tai työt alkavat.


Ensin ilmoittaudutaan työnhakijaksi

Jos vastavalmistunut ei saa heti töitä, hänen tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti valmistumisen jälkeen, sillä Kela maksaa työttömyysturvaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä alkaen. Myös omavastuuaika alkaa kulua vasta ilmoittautumishetkestä.

Työmarkkinatuessa ja peruspäivärahassa on 5 arkipäivän omavastuuaika. Työttömyyden alkamispäiväksi merkitään kuitenkin ensimmäinen työttömyyspäivä omavastuuajasta huolimatta.


Jos koulutusta ei vielä ole

Jos ammatillista koulutusta ei vielä ole, työmarkkinatukea voi saada vasta 5 kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen. Odotusaikaa ei aseteta, jos työmarkkinatukea saa välittömästi työttömyyspäivärahan (perus- tai ansiopäivärahan) enimmäisajan jatkoksi.


Odotusaika alkaa

  • kun henkilö ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi
  • kun hän ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja kun päätoimiset opinnot ovat päättyneet
  • kun korvaukseton määräaika päättyy
  • kun työssäolovelvoite täyttyy.

Odotusaikaan liittyy myös muita ehtoja, joihin kannattaa tutustua kela.fi -sivuilla http://kela.mail-epr.net/go/119880-784586-64916660.


Asumistukea voi hakea

Opintonsa päättänyt voi saada yleistä asumistukea. Opintotuen asumislisästä poiketen yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle eli siinä huomioidaan perheen yhteenlasketut asumismenot ja tulot. Vastavalmistunut voi arvioida asumistukensa määrän Kelan verkkosivujen asumistukilaskurilla ja hakea sitä Kelan asiointipalvelussa.

Vastavalmistuneen kannattaa myös tutustua uuden pikaoppaan avulla siihen, mitä muuta muistettavaa valmistumiseen liittyy http://kela.mail-epr.net/go/119879-509538-64916660.

Jos opintonsa päättänyt ei saa työttömyysetuutta tai asumistukea tai jos tuen saaminen viivästyy, hän voi hakea toimeentulotukea asuinkuntansa sosiaalitoimelta.


Käsittelyä voi nopeuttaa asioimalla verkossa

Asiakkaan kannattaa hakea työttömyysetuutta verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemukseen tarvittavat liitteet voi skannata tai kuvata ja lähettää verkossa.

Kelan verkkosivulla www.kela.fi/valmistunut on vastavalmistuneille ohjeet työttömyysturvan hakemisesta.


Lisätietoja asiakkaalle:


Kysy etuuksista verkossa:


Lähde: Kela, tiedote, 26.05.2016
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 3-4 (115-116) 2016
Mosaiikki-Savo №2 (24) 2016
Mosaiikki-Vaasa № 2 (44) 2016
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 1 (18) 2016
Mosaiikki-Tampere № 2 (30) 2016


Siirry ylösЯндекс.Метрика