Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan

Hallitus on antanut 16.4.2020 esityksen yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiseen liittyvästä väliaikaisesta sääntelystä. Ehdotuksen mukaan kokouksia voidaan myöhentää siten, että ne pidetään viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotuksen mukaan osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia etäosallistumisen jäsenille, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Ehdotetuilla muutoksilla halutaan turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.


Lähde: KPMG Oy Ab, 20.4.2020
Venäjännös: Lidia Popova


Яндекс.Метрика