Tuhannet jättäneet jälleen hakematta heille kuuluvaa kansaneläkettä — Kela ottaa yhteyttä asiakkaisiin

Julkaistu 23.5.2023


Kela selvittää säännöllisesti, kuinka moni pienituloinen eläkeläinen jättää hakematta heille mahdollisesti kuuluvaa kansaneläkettä. Tuoreimmassa selvityksessä löytyi 7 066 asiakasta, joilla saattaa olla oikeus kansaneläkkeeseen pienen työeläkkeen vuoksi. Kela ottaa heihin yhteyttä.

Kela hakee rekistereistään säännöllisesti ne työeläkkeelle jääneet asiakkaat, joilla saattaisi olla oikeus kansaneläkkeeseen, mutta jotka eivät ole hakeneet sitä. Tänä vuonna tällaisia asiakkaita löytyi 7 066.

Haku tehdään noin vuoden välein. Edellisessä haussa vuonna 2021 kansaneläkkeeseen mahdollisesti oikeutettuja asiakkaita löytyi 3 557. Kela otti heihin yhteyttä ja myönsi kansaneläkkeen heistä noin 1 600:lle.

Suurin osa tänä vuonna yhteydenoton saavista asiakkaista on 65 vuotta täyttäneitä, mutta mukana on myös nuorempia työkyvyttömyyseläkkeen saajia.


Kela ottaa yhteyttä asiakkaisiin

Kun Kela löytää rekistereistään asiakkaan, jolla vaikuttaa olevan oikeus kansaneläkkeeseen, ottaa Kela häneen yhteyttä ja neuvoo kansaneläkkeen hakemisessa. Yhteydenotto tapahtuu OmaKelassa, puhelimitse tai kirjeitse.

— Yleensä kansaneläke jää hakematta siksi, että ihminen on hakenut työeläkkeen alle 65-vuotiaana. Kansaneläkettä voi kuitenkin saada vanhuuseläkkeenä vasta 65-vuotiaana, joten hakemus jää helposti tekemättä, etuuspäällikkö Pirjo Raute kertoo.

Kaikilla selvityksessä löytyneillä asiakkailla ei välttämättä ole oikeutta kansaneläkkeeseen, sillä heillä saattaa olla muita eläketuloja. Tällainen tulo voi olla esimerkiksi ulkomailta maksettava eläke, josta Kela ei saa tietoa suoraan maksajalta.

Kansaneläkettä voi saada takautuvasti 6 kuukauden ajalta. Kuitenkin jos kansaneläke myönnetään työttömyysturvan lisäpäivien perusteella, sitä ei voi saada takautuvasti.


Kansaneläkkeen tuloraja ja takuueläkkeen määrä

Kansaneläke voi täydentää eläketurvaa, jos yksin asuva eläkkeensaaja saa työeläkettä ja muita eläkkeitä vähemmän kuin 1 512,37 e/kk. Parisuhteessa asuvalla vastaava tuloraja on 1 355,29 e/kk.

Kansaneläkettä voi täydentää takuueläke. Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen (922,42e/kk), jos kaikki hänen eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 914,96 e/kk. Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuitenkin tätä pienemmäksi, jos henkilö on varhennetulla vanhuuseläkkeellä.


Pienituloisen eläkeläisen on mahdollista saada myös muita tukia

Viimeksi tehdyn rekisterihaun perusteella löytyneille asiakkaille Kela myönsi kansaneläkettä keskimäärin 86 e/kk. Vaikka summa voi vaikuttaa pieneltä, sillä saattaa olla suuri merkitys pienituloisen ihmisen arjessa.

Jos eläkeläisen talous on tiukalla, kannattaa selvittää, voiko kansaneläkkeen lisäksi saada esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukea tai eläkettä saavan hoitotukea. Jos eläke ja muut mahdolliset tuet eivät riitä välttämättömiin asumisen ja elämisen kuluihin, voi Kelasta hakea perustoimeentulotukea. Se on viimesijainen etuus, jota voi hakea, kun on ensin selvittänyt mahdollisuudet muihin etuuksiin.

Lisätietoja asiakkaille

Eläkeasioiden palvelunumero 020 692 202 ma—pe klo 9–16


Lähde: Tiedote Kela

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика