Mitä jokaisen tulee tietää palkanmaksusta? Tarkasta, ovatko nämä 3 tärkeintä faktaa hallussa

Mietityttääkö palkanmaksu? Millä perusteella palkka määräytyy? Entä mitä voi tehdä, jos palkka on myöhässä? Palkkaan voi liittyä etenkin uran alussa epäselviä asioita. Lue, mitä palkasta ainakin pitäisi tietää.

On selvää, että työsuhteessa tehdystä työstä maksetaan palkkaa. Palkka maksetaan yleensä rahana. Vastikkeena työstä voi saada lisäksi muita etuuksia, kuten asunto- tai autoedun.

Mutta tiedätkö, kuinka paljon palkkaa sinun kuuluisi saada ja milloin se täytyy maksaa? Entä oletko varautunut siihen, jos joskus palkkaa ei maksetakaan niin kuin pitäisi? Palkanmaksu saattaa herättää kysymyksiä etenkin uran alkutaipaleella.

Tässä jutussa vastataan tärkeimpiin palkanmaksuun liittyviin kysymyksiin.

Lue myös, mitä muuta sinun tulee tietää työsuhteesta Duunitorin Työsuhdeoppaasta "

Entä tiedätkö, mitä muut työssäsi tienaavat? Katso Duunitorin Palkkavertailusta eri ammattien ja työtehtävien palkat ja vertaa omaasi.


1. Millä perusteella palkka määräytyy?

Palkan suuruus riippuu työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Jos työsuhteessa sovelletaan sitovaa tai yleissitovaa työehtosopimusta, palkan tulee olla vähintään työehtosopimuksen mukainen. Voit tarkistaa työehtosopimuksen esimerkiksi Finlexistä tai ammattiliittosi nettisivuilta.

Jos työsuhteessa ei noudateta työehtosopimusta, palkka määräytyy täysin työsopimuksen mukaan. Suomen laissa ei ole määritelty vähimmäispalkkaa tarkasti, vaan työstä on maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Voit käyttää palkkaneuvottelussa apunasi palkkatilastoja tai jonkin työehtosopimuksen palkkamääräyksiä, jos työehtosopimus on lähellä tekemääsi työtä.

Jos uskot, että työnantajasi ei suostu maksamaan sinulle tarpeeksi palkkaa, maksettavan palkan tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.


2. Kuinka usein palkka pitäisi saada?

Palkanmaksukausi on yleensä kuukausi tai kaksi viikkoa. Jos sinulla on kuukausipalkka, se tulee maksaa kerran kuukaudessa. Jos palkkasi perusteena on viikkoa lyhyempi aika, kuten tunti- tai päiväpalkka, palkka on maksettava vähintään kahdesti kuussa.

Urakkapalkkaisen palkanmaksukausi saa olla enintään kaksi viikkoa, kun taas provisiopalkkaisen palkanmaksukausi saa olla kuukauden. Jos palkka muodostuu esimerkiksi kuukausipalkan ja provisiopalkan yhdistelmästä, maksukausi saa poikkeuksellisesti olla myös pidempi kuin kuukausi.

Palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jos työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ei ole sovittu muusta maksupäivästä. Eräpäivän osuessa viikonlopulle tai juhlapyhälle palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä. Työsuhteen loppuessa palkka erääntyy työsuhteen päättymispäivänä.

Työnantajan tulee toimittaa palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Siitä voi tarkistaa muun muassa palkanmaksukauden ansiot ja palkasta tehdyt ennakonpidätykset.


3. Mitä tehdä, jos palkka on myöhässä?

Oikein laskettu ja erääntymispäivänä maksettu palkka on työnantajan velvollisuus. Kannattaa kuitenkin aina tarkistaa, ettei palkassa ole virheitä.

Jos olet esimerkiksi saanut liian vähän tai liikaa palkkaa, pyydä työnantajalta oikaisua palkanmaksuun. Jos et saa sovittua asiaa työnantajasi kanssa, voit pyytää neuvoja ammattiliitoltasi tai aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta. Mikäli virheellistä palkanmaksua ei saada soviteltua, viimeisenä keinona riita voidaan ratkaista tuomioistuimessa.

Jos olet saanut palkan myöhässä, sinulla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon. Jos huomautat palkan viivästymisestä kuukauden sisällä, työnantajan tulee maksaa palkka kolmen arkipäivän kuluessa.

Palkkasaatavat vanhentuvat viidessä vuodessa, jos työsuhde on voimassa. Työsuhteen päätyttyä saatavien kanneaika on kaksi vuotta. Vanhenemisaika katkeaa, jos nostat palkkasaatavistasi kanteen tai muistutat työnantajaasi niistä todistettavasti. Tämän jälkeen alkaa uusi vanhentumisaika.


Lähde: duunitori. fi/palkanmaksu

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика