Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Kela

Yrittäjän perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan


Yrittäjän perheenjäsenellä on jatkossa oikeus työttömyysturvaan samoilla työvoimapoliittisilla edellytyksillä kuin palkansaajalla. Muutos koskee henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä, mutta joilla ei ole yrityksessä omistusta eikä määräysvaltaa. Muutos tulee voimaan 1.7.2019.

Työssäoloehto on 52 viikkoa niille yrittäjän perheenjäsenille, jotka eivät ole yrityksen omistajia. Työssäoloehdon täytyttyä perheenjäsenellä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Työssäoloehtoon luettavan työn tulee täyttää samat edellytykset, joita sovelletaan muihinkin palkansaajiin. Jotta yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto täyttyy, hän ei ole saanut omistaa eikä hänellä ole saanut olla määräysvaltaa yrityksessä vähintään 12 kuukauteen.

Nykyisen työttömyysturvalain mukaan perheyrityksessä työskentelevä henkilö voi olla yrittäjä, vaikka hän ei omistaisi yrityksestä mitään eikä käyttäisi siinä määräysvaltaa. Tämän vuoksi yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaoikeus on poikennut palkansaajan oikeudesta.


Lähde: Kela, tiedote
Venäjännös: Victoria Mämmelä


Яндекс.Метрика