Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Kela

Työttömän aktiivisuutta seurataan

Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää 1.1.2018 lukien työskentelyä, yritystoimintaa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.


Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 65 maksupäivän tarkastelujaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä palkkatyössä, yritystoiminnan ansiotuloa vähintään 241,00 euroa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen 5 päivänä. Esimerkiksi opetusalalla aktiivisuuden osoittamiseen riittää vähempi työmäärä kuin 18 tuntia. Työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.

Jos aktiivisuutta ei kerry tarpeeksi, työttömyysetuutta leikataan 4,65% seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Käytännössä vähennys tarkoittaa yhteensä noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 € / pv. Vähennys tehdään täydestä työttömyysetuudesta, johon sisältyvät mahdolliset lapsikorotukset ja korotusosa, mutta ei kulukorvausta.

Jos työttömyysetuutta vähennetään, sen määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivisuutta on riittävästi 65 maksupäivän aikana. Etuutta ei pienennetä enempää kuin yhden päivän työttömyysetuuden verran maksukautta kohden aktiivimallin takia, vaikka seuraavienkaan 65 maksupäivän aikana ei olisi riittävää määrää aktiivisuutta.

Asiakas ilmoittaa aktiivisuudesta työttömyysajan ilmoituksessa. Kela seuraa aktiivisuuden täyttymistä ja maksaa työttömyysetuuden sen mukaisesti. Asiakas saa Kelalta päätöksen, jos etuuden määrä muuttuu.

Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät tai omais- ja perhehoitajat eivät ole aktiivisuuden seurannan piirissä. Myöskään työkyvyttömyyseläkehakemuksen ollessa vireillä tai lyhytkestoisen lomautuksen aikana aktiivisuutta ei edellytetä eikä työttömyysetuutta alenneta.

Työttömyysturvan omavastuuaika lyhenee 7 päivästä 5 päivään 1.1.2018 alkaen.


Lähde: Kela, tiedote
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
«Мозаика» № 9–10 (131–132) 2017
Mosaiikki — Vaasa № 4 (50) 2017
Mosaiikki — Helsinki № 4 (32) 2017

Siirry ylösЯндекс.Метрика