Erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien maahantulo nopeutuu — pikakaista käyttöön 1.6.

Erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien muutto Suomeen nopeutuu 1.6.2022 alkaen, kun heille ja heidän perheenjäsenilleen suunnattu pikakaista otetaan käyttöön.

Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi IT-alan erityisosaajat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet työntekijät, jotka tulevat Suomeen erityistä ammattitaitoa vaativaan tehtävään.

Pikakaistan kautta Suomeen muuttavan oleskelulupa käsitellään enintään kahdessa viikossa.

Pikakaista otetaan käyttöön samaan aikaan kuin uusi lupatyyppi, kansallinen D-viisumi. Kansallinen D-viisumi mahdollistaa sen, että Suomeen voi matkustaa heti, kun oleskelulupa on myönnetty ja asiakas on käynyt todistamassa henkilöllisyytensä. Oleskelulupakortin saa nykyisestä poiketen Suomessa.

— Pikakaista on jälleen tärkeä signaali siitä, että suomalainen yhteiskunta haluaa toivottaa kansainväliset osaajat tervetulleiksi Suomeen ja tehdä viranomaistoiminnasta entistä asiakaslähtöisempää. Aiemmin tänä keväänä tuli voimaan myös opiskelijoiden maahantuloa helpottava lakimuutos. Pikakaistan ansiosta kansainväliset osaajat voivat saapua Suomeen töihin saman tien, kun oleskelulupa on myönnetty riippumatta siitä, mistä maasta he tulevat. kertoo Maahanmuuttoviraston ylijohtajan sijainen Elina Immonen.


Maahantulo helpottuu ja nopeutuu entisestään

Pikakaistan kautta Suomeen muuttava saa oleskelulupapäätöksen enintään kahdessa viikossa. Suomeen muuttaminen pikakaistan kautta edellyttää asiakkaalta sitä, että hän jättää ja maksaa hakemuksen verkossa ja käy tunnistautumassa asiointipisteessä ulkomailla viiden työpäivän kuluessa.

Kun hakemuksessa on kaikki edellytetty tieto ja liitteet hakemuksen käsittely alkaa välittömästi ja on nopeaa. Kun hakemus on maksettu ja lähetetty, hakija tunnistautuu ulkomailla, eli hänen henkilöllisyytensä varmennetaan ja hän antaa sormenjäljet oleskelulupakorttia varten.

Päätöksen hakija saa Maahanmuuttoviraston Enter Finland -verkkopalveluun. Jos asiakas hakee D-viisumia, tulee viisumivapaasta maasta tai ei tarvitse viisumia saapuakseen Suomeen, hänen ei tarvitse odottaa oleskelulupakortin valmistumista ulkomailla.

Oleskelulupakortti toimitetaan hakemuksessa ilmoitettuun suomalaiseen osoitteeseen.

Tarkemmat hakuohjeet pikakaistan käyttöön löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta. Pikakaistan asiakasneuvontaan on panostettu ja asiakasta ja työnantajaa ohjataan tiheästi lähetettävillä automaattiviesteillä.


Taustalla tiivis kehittämisyhteistyö

Maahanmuuttovirasto on ollut osaajien pikakaistan ja D-viisumin valmistelussa aktiivisesti mukana. Valmistelutyötä on tehty koko vuoden ajan.

Pikakaistan kehittämistyö on tehty laajassa ja tiiviissä yhteistyössä. Mukana valmistelussa ovat olleet muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, sisäministeriö, Business Finland, ELY-keskus ja Digi- ja väestötietovirasto.

Sekä kehitystyö että pikakaistan tuleva käyttöönotto on saanut jo etukäteen kiitosta ja hyvää palautetta asiakkailta ja yrityksiltä. Uutta toimintatapaa on kuvattu tervetulleeksi parannukseksi ja erinomaiseksi suunnaksi.

— Asiakkaiden ja yritysten näkemyksillä on ollut valmistelussa tärkeä merkitys. Pikakaista vastaa heidän toiveisiinsa siitä, että lupaprosessi on nykyistä ennakoitavampi ja läpinäkyvämpi. Asiakas tietää, mitä kussakin vaiheessa tapahtuu ja koska. Pikakaistan onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki hoitavat oman osuutensa hyvin. Tässä tuemme asiakkaita ja työnantajia eri tavoin, kertoo Immonen.

Erityisasiantuntijoiden hakemuskäsittelyssä on käytössä osa-automaatio ja kehitystyö jatkuu. Automaation lisääminen on ollut tärkein keino nopeuttaa lupakäsittelyä. Lisäksi mukana olevat viranomaiset ovat sitoutuneet tiukkoihin määräaikoihin oman osuutensa osalta, jotta 14 vuorokauden palvelulupaus on mahdollinen.

Oleskelulupahakemusten määrä on kasvanut vuosittain ja yhä useampi muuttaa Suomeen työn, perheen tai opiskelun vuoksi. Kansainväliset työntekijät, opiskelijat ja tutkijat ovat tärkeitä Suomen innovaatioille ja kasvulle. Suomeen muuttamisen työn ja opiskelun takia pitää olla sujuvaa ja nopeaa, koska kansainvälinen kilpailu työvoimasta on kovaa.

Erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien ohella muissa työ- ja opiskeluperusteisissa luvissa tavoite on enintään kuukauden käsittelyaika vuonna 2023.


Lähde: MIGRI, migri.fi

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика