Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Advokaatti-lehti 4/2017:

Puutteita oikeustulkkauksen laadussa


Asianajajaliiton kyselyn mukaan oikeustulkkauksen laatu on viime vuosina heikentynyt. Kilpailutuksen takia parhaita tulkkeja ei aina saada paikalle ja kilpailutusta pidetään ongelmallisena. Heikko tulkkaus tulee loppupeleissä kalliiksi. Advokaatin haastatteleman asianajajan ja Asianajajaliiton rikosoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajan Antti Riihelän mukaan hankintamenettelyn eri vaihtoehdot pitäisi tutkia perusteellisesti ja keskittyä ensimmäisenä laatuun.

– Yhtenä vaihtoehtona voisi miettiä, sopisiko tulkeille vastaavan tyyppinen järjestelmä kuin oikeusavun antamisessa on. Samoin kuin julkisilla oikeusavustajilla, tulkeilla voisi olla perustaksat, ja käräjäoikeus voisi tilata hyväksi tuntemiaan tulkkeja suoraan. Tällöin myös pienemmät kahden-kolmen hengen tulkkitoimistot pystyisivät ilman suuria hallintokuluja tarjoamaan palveluja, Riihelä ehdottaa.


Lähde: Suomen Asianajajaliitto, tiedote, 1.9.2017
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 2 (23) 2017
Mosaiikki-Vaasa № 3 (49) 2017
Mosaiikki-Savo № 3 (29) 2017
Mosaiikki №5–6 (127–128) 2017
Mosaiikki-Tampere № 3 (35) 2017Яндекс.Метрика