Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Kodin tuki lapsen etäopiskeluun

Kaikilla lapsilla on nyt erityinen aika opiskelussa. Lapset ja nuoret opiskelevat nyt pääasiassa kotona, etäopetuksessa.

Lähiopetusta järjestetään kouluissa 1.-3. luokkien ja esiopetuksessa oleville oppilaille. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille järjestetään lähiopetusta tarpeen mukaan. Myös perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat voivat opiskella lähiopetuksessa 14.4.2020 alkaen. Kaikilla näillä oppilailla on kuitenkin oikeus saada etäopetusta, jos vanhemmat haluavat. Kotona etäopetuksessa opiskelu onkin ensisijainen vaihtoehto, jota suositellaan kaikille oppilaille.

Koulutyö ja opiskelu kotona voi olla haastavaa. Koulut työskentelevät nyt kovasti saadakseen opetustyön sujumaan. Tilanne on uusi meille kaikille, joten on tärkeää luottaa jokaisen tekevän parhaansa. Ennen pitkää lapset palaavat taas kouluun.

On tärkeää löytää rutiini opiskelun ja koulutehtävien tekemiseksi kotiympäristössä. Tässä on neuvoja, jotka tukevat lapsen etäopiskelua kotona.

 • Koulu on edelleen vastuussa opetuksesta. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta tukea lapsen opiskelua esimerkiksi riittämättömän suomen/ruotsin kielen taidon vuoksi. Opettajat ovat käytettävissä kysymyksiä ja apua varten.
 • Jos lapsellasi ei ole tietokonetta käytettävissään, voi yhteyttä pitää myös matkapuhelimella. Mikäli kotona ei ole käytettävissä sopivia laitteita, ole yhteydessä kouluun.
 • Tutustu lapsesi kanssa koulusta tulleisiin ohjeisiin. Tue lasta seuraamaan ohjeita ja pitämään yhteyttä opettajiin.
 • Huolehdi, että lapsellasi on työvälineet, joita hän muutenkin käyttää opiskelussaan.
 • Keskustele ja suunnittele aikataulu yhdessä lapsen kanssa. Kirjoita aikataulu muistiin ja käytä kuvia tukena. Sijoita aikataulu näkyvään ja keskeiseen paikkaan.
 • Valitse lapsesi kanssa kodista sellainen paikka, jossa hänen on hyvä keskittyä koulutyöhön ja jossa on lapsen tarvitsemat materiaalit. Se luo turvallisuutta ja työrauhaa.
 • Mieti, miten pitkään lapsi jaksaa työskennellä. Työskentelylle varattu aika voi olla lyhyempi kotona kuin oppitunti koulussa.
 • Lapsi voi kokea olevansa yksin koulutehtävien ääressä. Siksi on hyvä kannustaa häntä tekemään tehtäviä yhdessä koulukavereiden kanssa etäyhteydellä tai kotona sisarusten kanssa. Yhdessä tekeminen on hauskempaa!
 • Varaa tarpeeksi aikaa ulkoiluun. Liikkuminen ja liikunta ja leikki ovat tärkeä osa etäopiskelua.
 • Tee selkeät säännöt opiskelun ulkopuoliselle ruutuajalle.
 • Anna tilaa lapsen tunteille ja aseta tavoitteet oikein. Jos lapsella ei esimerkiksi ole energiaa jäljellä päivän viimeiseen koulutehtävään, hän voi tehdä sen myöhemmin. Opettajat auttavat lasta ottamaan myöhemmin opinnoissa kiinni sen, mikä mahdollisesti tässä tilanteessa jää oppimatta.
 • Kaikkien kotona olevien on kunnioitettava lapsen koulutyöhön varattua aikaa. Perheellä on yhteinen vastuu lapsen mielenrauhan ja työrauhan luomisesta.
 • Jos sinulla herää huoli lapsesi oppimiseen tai hyvinvointiin liittyen, ole yhteydessä kouluun. Jos huolesi koskee ensisijaisesti oppimista, ole yhteydessä lapsen opettajaan. Jos tunnet huolta lapsen hyvinvoinnista, ota yhteys koulun psykologiin tai kuraattoriin.

Tekstissä on hyödynnetty Lärumin pedagogisen ohjaajan Fredrika Nyqvistin, Förbundet Hem och Skolan ja Suomen Vanhempainliiton tekstejä.

Lahde: Opetushallitus

Siirry ylösЯндекс.Метрика