Tietoa Infoverkosto

Infoverkosto-osioon on koottu yhteystietoja sellaisista kaupungeista, joissa asuu paljon maahanmuuttajia. Kaikki infoverkostoon koottu tieto on esitetty sekä venäjäksi että suomeksi. Infoverkoston päätehtävä on auttaa kontaktien luomisessa tarjoamalla kiinnostuneille seikkaperäistä tietoa yhteistyöverkoston kasvattamiseksi. Infoverkoston tarkoituksena on myös esitellä maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten, järjestöjen ja erilaisten hankkeiden tarjontaa.

Toisesta näkökulmasta katsottuna infoverkosto siis tarjoaa kaikille maahanmuuttajatyötä tekeville tahoille mahdollisuuden kertoa omasta toiminnastaan suomen
ja venäjän kielillä uusien asiakkaiden tavoittamiseksi.

Infoverkosto julkaisee materiaalia halukkailta tahoilta. Mikäli haluatte lisätä oman järjestönne tunnettavuutta infoverkoston kautta, lähettäkää hankkeen pääkoordinaattorille sähköpostia osoitteeseen tatjana.doultseva@mosaiikki.info

Huomio!

Infoverkoston materiaalit on kerätty pääasiassa internet-sivustoilta. Jos huomaatte epätarkkuuksia tai virheitä, pyydämme lähettämään korjatut tiedot projektikoordinaattorin sähköpostiosoitteeseen tatjana.doultseva@mosaiikki.info

Infoverkoston päärahoittaja on raha-automaattiyhdistys www.ray.fi 

Яндекс.Метрика