Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016

Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät 0,4 % vuonna 2016.

Myös sairaanhoidon Kela-korvaukset pienenevät, ja lääkekorvauksissa otetaan käyttöön uusi alkuomavastuu. Korotuksia on luvassa takuueläkkeisiin ja kuntoutuspsykoterapian korvauksiin.

Lääkekorvaukset muuttuvat 1.1.2016

Vuoden 2016 alusta lähtien lääkekorvauksia saa vasta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Lisäksi peruskorvausprosentti nousee ja erityiskorvauksen maksamiseen tulee muutoksia.


Avaa isompi kuva

 

Lääkkeiden peruskorvaus nousee 35 prosentista 40 prosenttiin.

Lääkekorvauksiin tulee vuosikohtainen alkuomavastuu kaikille yli 18-vuotiaille.

Alkuomavastuun määräksi on esitetty 50 euroa.

Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaista omavastuuta on esitetty korotettavaksi 3 eurosta 4,50 euroon.

Vuonna 2016 lääkkeiden vuosiomavastuu (lääkekatto) on 610,37 euroa. Lisäkorvauksen lääkekohtaista omavastuuta on esitetty korotettavaksi 1,50 eurosta 2,50 euroon.

Erityiskorvausta voidaan maksaa tietyin edellytyksin takautuvasti jo lääkärinlausunnon allekirjoituspäivämäärän jälkeen tehdyistä lääkeostoista. Tällä hetkellä lääkeostoista maksetaan erityiskorvausta vasta siitä päivästä lukien, kun lääkärinlausunto on saapunut Kelaan.

Kelan asiointipalvelusta www.kela.fi/asiointi voi seurata alkuomavastuun kertymistä.

Esimerkki, jossa asiakkaan alkuomavastuu ei täyty vuoden ensimmäisessä lääkeostossa

  • Asiakas ostaa lääkekorvausjärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä 40 eurolla.
  • Alkuomavastuuta kertyy 40 euroa.
  • Asiakas ei saa lääkekorvausta.
  • Asiakas maksaa lääkkeistään 40 euroa.
  • Asiakas saa lääkekorvausta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt vuoden seuraavissa lääkeostoissa. 

Esimerkki, jossa asiakkaan alkuomavastuu täyttyy vuoden ensimmäisessä lääkeostossa

  • Asiakas ostaa lääkekorvausjärjestelmään kuuluvia reseptilääkkeitä 80 eurolla.
  • Alkuomavastuu 50 euroa täyttyy.
  • Asiakas saa korvauksen alkuomavastuun ylittävältä osalta.
  • Asiakas maksaa alkuomavastuun 50 euroa ja korvausluokan mukaisen omavastuun.
  • Loppuvuoden ostoista asiakas saa lääkekorvauksen, eikä maksa enää alkuomavastuuta.

Saat tietoa lääkkeesi korvattavuudesta, hinnasta ja keskenään vaihtokelpoisista valmisteista apteekista tai Kelan lääkehakupalvelusta www.kela.fi/laakehaku.

Lisätietoja lääkekorvauksista www.kela.fi/laakkeet.

Takuueläke nousee, muut Kelan eläkkeet pienenevät 0,4 %

Hallitus korotti takuueläkkeen määrää, ja täysi takuueläke vuonna 2016 on 766,85 e/kk. Tämä on Suomessa asuvan henkilön vähimmäiseläkkeen bruttomäärä vuonna 2016. Takuueläkkeestä vähennetään henkilön kaikki muut eläkkeet, eikä sitä saa lainkaan, jos muut eläkkeet yhteensä tuovat lähes saman vähimmäisturvan.

Kansaneläke ja perhe-eläke pienenevät kansaneläkeindeksin mukaisesti 0,4 % vuoden 2016 alussa. Yksin asuvan henkilön täysi kansaneläke pienenee 2,33 euroa eli 634,30 euroon kuukaudessa. Parisuhteessa olevan täysi kansaneläke pienenee 2,07 euroa eli 562,62 euroon kuukaudessa. Lesken alkueläke vuonna 2016 on 327,14 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 60,19 e/kk. Muutokset eläkkeisiin tehdään automaattisesti.

Työttömyysturvaan pieniä muutoksia

Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2016 ovat 32,68 e/pv.

Työttömyys-etuudet euroina 2016: www.kela.fi/documents/10180/2628102/Tyottomyys_2016.pdf/7b0d8fd6-014d-40f7-add8-fc8216b9a9c2

Muutoksia etäpalveluna toteutettaviin Kelan kielipalveluihin

Kela on tarjonnut maaliskuusta 2015 alkaen etäpalvelua englanniksi, venäjäksi, saameksi ja kurdin soraniksi. Venäjänkielinen palvelu on tauolla 1.1.–31.3.2016. Englanninkielinen palvelu lakkautetaan vuodenvaihteessa.

Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksellä. Uusi palvelu on otettu hyvin vastaan, ja se on lisännyt asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Etäpalvelun käyttäminen on asiakkaalle maksutonta eikä vaadi erityistä tietoteknistä osaamista. Asiakkaan käytössä tulee kuitenkin olla tietokone, jossa on sekä kamera että riittävästi laajakaistakapasiteettia.

Venäjänkielinen palvelu on tauolla 1.1.–31.3.2016, ja se avataan uudelleen 1.4.2016. Venäjänkielinen palvelu on ollut kuvayhteyden välityksellä tarjotuista kielipalveluista suosituin, ja sitä kehitetään edelleen.

Lisätietoja: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2016 www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/

 

Tekstin kokosi Irina Senkina.

Venäjännös: Lidia Popova---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 9-10 (111-112) 2015
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 4 (17) 2015
Mosaiikki-Savo № 1 (23) 2016
Mosaiikki-Vaasa № 1 (43) 2016
Mosaiikki-Helsinki № 1 (25) 2016
Mosaiikki-Tampere № 1 (29) 2016

Siirry ylösЯндекс.Метрика