2017 |  2016 |  2015 |  2014
2013 |  2012 |  2011 |  2010


№ 4 (32)


№ 3 (31)


№ 2 (30)


№ 1 (29)

№ 4 ( 32 ) 2017

«Pelikaani» — lasten planeetta

Lasten ja nuorten yhdistys «Pelikaani» vietti 13. syntymäpäiväänsä

Lasten ja nuorten yhdistys «Pelikaani»


Luova ja pedagoginen toiminta on näinä vuosina läpikäynyt täyden ja mielenkiintoisen kehityskaaren. «Pelikaani», lapsiin kohdistuvan rakkauden symboli, tervehtii ilolla ja lämmöllä pieniä ja isompia kävijöitään. Perinteisestä kehotuksesta: «Annan sydämeni lasten hyväksi!» — on muodostunut ensisijaisten toimialojemme pedagogien ohje. Näitä ovat täydennyskoulutus, kasvatus, kehitys ja vapaa-aika. Työn pääsuuntaukset — yleissivistävä keskus ja lasten teatteri — ovat kuin kaksi suurta siipeä.

Näistä ensimmäisen osa-alueen johtaja Tamara Sushina vetää vanhemmista ja pedagogeista koostuvaa hengenheimolaisten ryhmää. Hän on ratkonut jo vuodesta 2004 lähtien vapaaehtoisesti niitä jokapäiväisiä ongelmia, joita venäjänkielisellä väestöllä on suomalaisessa yhteiskunnassa.

Pääasia on äidinkielen tukeminen. Kokeneet pedagogit työskentelevät lapsen tiedollisen, suullisen, esteettisen sekä sosiaalisen aktiivisuuden kehittämiseksi jo varhain. Heidän luomansa paikallisiin olosuhteisiin soveltuvat alkuperäisohjelmat tukeutuvat sekä venäläisten että ulkomaisten pedagogien metodeihin. Keskuksessa toimii venäjän kielen luokkia ja varhaiskehityksen ryhmiä, on puheterapian konsultointia ja seurantaa, lasten luovan toiminnan lomatoimintaa, retkiä sekä annetaan psykologista sekä sosiaalista tukea.

Tapahtumia, keskusteluja, luentoja ja tilaisuuksia järjestetään sekä omatoimisesti että yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tänne tullaan koko perheellä tapaamaan ystäviä ja nauttimaan henkevästä keskustelusta kahvikupillisen ääressä. «Pelikaani» on monikansallinen, viihtyisä koti. Täällä voi opiskella uutta ja löytää ystäviä, viettää aikaa, saada apua sekä konsultointia.

Lasten teatteri «Pelikaani» on nuoren luovan työn talo, omakätisesti rakennettu. Sen asukkaat ovat lahjakkaita ja luova työ ainutlaatuista. Kaikki, mikä tapahtuu näyttämöllä tai sen piirissä, on suunnattu lapsille tai toteutettu yhdessä lasten kanssa. Näyttelijöiden, pedagogien, asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten uhrausten ansiosta «Pelikaanista» on tullut todellinen teatteri, joka kilpailee ammattilaisteattereiden kanssa.

Parhaimpia teatteriperinteitä jatkaen ohjaukset ovat nykyaikaisia. Ne on luotu rakkaudella ja kunnioituksella, viisaudella ja optimismilla — todellisuuden ja ikuisuuden nimissä. Jokainen näytelmä on tapaus, joka on suunnattu eri-ikäisille katsojille. Uskollisiksi ihailijoiksi muodostuneet kävijät eivät jätä vapaita paikkoja.

Näyttämölle luodaan todellista Taidetta. Ei hätiköityä, kokoonkyhättyä tai mahtailevaa, vaan korkealaatuista, syvästi miellettyä ja pohdittua, vilpitöntä ja koskettavaa. Tämän saavat aikaan tavalliset lapset — opiskelijamme, jotka ovat meidän ylpeytemme. He laulavat, tanssivat ja muuntautuvat. Muutoksia ei tapahdu pelkästään näyttämöllä vaan myös taiteilijoiden elämässä, antaen lapsille itseluottamusta, ystäviä ja ns. elämän kantamoista. Valmistujien joukossa (heitä on yli 300!) on monia, jotka ovat jatkaneet luovaa polkuaan myös aikuisina.

Menestystä ei mitata ansiomerkein, joita on monia — vaan kysynnällä katsojan puolelta, esteettisellä laadulla ja työn antamalla sisäisellä tyydytyksellä. Vladimir Sushin on tämän teatterin päämestari, taiteellinen johtaja ja todellinen taikuri. Tänään hänen palkittu, monia kilpailuja ja festivaaleja voittanut kollektiivinsa elää uusien näytösten ja ensi-iltojen aikaa.

Tervetuloa ystävät!


Teksi ja kuva: Lasten teatteri «Pelikaani»
Lisätietoja www. pelikan. fi
Suomennos: Tarja Svensk

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика