Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


lindblad

LÄHIOIKEUS

IPR-, kilpailu- ja hankintaoikeus, 2018


Lähioikeuksiksi kutsutaan oikeuksia jotka ovat lähellä tekijänoikeuksia. Ne suojaavat tekijänoikeuksien lailla luovan työn aineistoja, mutta eivät saa suojaa suoraan tekijänoikeudesta.

Lähioikeus suojaa muun muassa esittävien taiteilijoiden ja kuvatallenteiden tuottajien työtä sekä valokuvia, jotka eivät ylitä tekijänoikeuksilta vaadittavaa teoskynnystä.

Lähioikeuksien suoja-aika on 70 tai 50 vuotta esitys- tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestä. Euroopan talousalueelta eli ETA-alueelta peräisin olevien teosten suoja-aika on tekijän elinikä ja 70 vuotta sen jälkeen. Muualta peräisin olevien lähioikeuksien suoja-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.


Lähioikeuksiin liittyvät luvat, korvaukset ja suoja-ajat lyhyesti

Esittävät taiteilijat

Esittävää taidetta ovat esimerkiksi teatteri, soitto, laulu, tanssi, runonlausunta, sirkus ja taikuus.

Esittäjän lupa tarvitaan, jos esitys

 • tallennetaan laitteelle, jolla se voidaan toistaa
 • välitetään yleisölle radiossa tai televisiossa
 • kopioidaan tai levitetään yleisölle tai välitetään yleisölle verkossa

Muusikot ja laulajat ovat oikeutettuja korvaukseen, mikäli heidän tallennettuja esityksiään

 • välitetään yleisölle
 • esitetään julkisesti

Esittävän taiteilijan oikeuksien suoja-aika on

 • 70 vuotta tallennusvuodesta silloin, kun esitys on tallennettu ETA-alueella.
 • 70 vuotta siitä, kun tallenne ensimmäisen kerran saatetaan yleisön saataviin.
 • 50 vuotta tallennus- tai julkaisuvuodesta, kun esitys on tallennettu muualla kuin
  ETA-alueella.

Kaikilla esittävillä taiteilijoilla on samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä.


Äänitetuottajat

Äänitteen tuottajan lupa tarvitaan

 • äänitteen kopioimiseen
 • äänitteen välittämiseen yleisölle

Tuottajat ovat oikeutettuja korvaukseen, jos äänite

 • esitetään julkisesti
 • välitetään yleisölle

Äänitetuottajan oikeuksien suoja-aika on

 • 70 vuotta tallennusvuodesta silloin, kun äänite on tuotettu ETA-alueella.
 • 70 vuotta siitä, kun tallenne ensimmäisen kerran saatetaan yleisön saataviin.
 • 50 vuotta tallennus- tai julkaisuvuodesta, kun äänite on tuotettu muualla kuin
  ETA-alueella.

Kuvatallenteiden tuottajat

Kuvatallenteen tuottajan lupa tarvitaan, jos kuvatallenne eli liikkuvaa kuvaa sisältävä tallenne

 • kopioidaan
 • välitetään yleisölle suoraan tai tilauksesta

Elokuvateosta suojaavat kuvatallenteiden tuottajien ja elokuvan tekijöiden tekijänoikeudet. Elokuvateoksissa on myös esittävien taiteilijoiden suorituksia, joita tekijänoikeus suojaa.

Suojaa saavat ETA-alueelta peräisin olevat kuvatallenteet. Suoja-aika on

 • 50 vuotta tallennusvuodesta tai
 • 50 vuotta siitä vuodesta, kun tallenne ensimmäisen kerran saatettiin yleisön saataville

Valokuvaajat

Valokuvaajalla on yksinoikeus määrätä valokuvastaan ja valmistaa siitä kappaleita sekä saattaa se yleisön saataviin. Valokuvaajan lupa tarvitaan silloin, kun

 • valokuvasta valmistetaan kopioita
 • kun kuvaa näytetään julkisesti tai levitetään verkossa

Valokuvaajalla on samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä.

Mikäli valokuva ylittää teoskynnyksen, suoja-aika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muualta kuin ETA-alueelta peräisin olevat valokuvateokset eivät kuitenkaan saa suojaa, mikäli ne on julkistettu ennen vuotta 1966.

Jos valokuva ei ylitä teoskynnystä, kuten tavallista on, suoja-aika on voimassa 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.


Radio- ja televisioyritys

Lähettäjäyrityksen lupa tarvitaan, jos radio- tai televisiolähetys

 • lähetetään edelleen
 • tallentaa laitteelle, jonka avulla se voidaan toisintaa, sekä
 • jos televisiolähetys toisinnetaan tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan.

Radio- tai televisiolähetyksen suoja-aika on 50 vuotta lähettämisvuodesta.


Luettelon ja tietokannan valmistaja

Suuria tietomääriä sisältävien töiden, kuten luetteloiden, taulukoiden ja rekistereiden jäljentäminen tai saattaminen yleisön saataviin edellyttää valmistajan lupaa.

Myös tietokannat, jotka eivät ole suojattuja teoksina mutta joiden sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, saavat vastaavaa suojaa.

Valmistajan oikeuden suoja-aika on 15 vuotta työn valmistumisvuodesta, tai siitä lukien kuin työ on ensimmäisen kerran tämän ajan sisällä saatettu yleisön saataville.


Artikkelin tuotti IPR-, kilpailu- ja hankintaoikeuteen erikoistunut asianajaja


Lähde: lindblad.fi

Siirry ylösЯндекс.Метрика