SYRJINTÄ JA YHDENVERTAISUUS

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään.


Syrjintään puuttuminen

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on monta tapaa edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Käytännössä yhdenvertaisuusvaltuutetun työ on esimerkiksi neuvontaa, yksittäisten tapausten selvittämistä, sovinnon edistämistä osapuolten välillä, kouluttamista, tiedon keräämistä sekä lainsäädäntöön ja viranomaisten käytäntöihin vaikuttamista.


Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.


Syrjintäperusteet

Ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy ovat yhdenvertaisuuslaissa kiellettyjä syrjintäperusteita.


Yhdenvertaisuus

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja. Perusoikeudet kuuluvat kaikille.


Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuden edistämisen tarkoituksena on ehkäistä syrjintää, turvata kaikkien ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus sekä poistaa syrjinnästä johtuvaa eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta.


Yhdenvertaisuussuunnittelu

Viranomaisten, julkista hallintotehtävää hoitavien yksityisten toimijoiden, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan sekä laatia yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi.


Aiheet

Kuka tahansa voi tulla syrjityksi. Syrjintää tapahtuu eri elämänalueilla ja monilla eri tavoilla. Syrjintä voi liittyä esimerkiksi yksityisiin palveluihin, terveydenhuoltoon, kouluun, asunnon vuokraamiseen tai häirintään työpaikalla.


Asiakaspalvelu

Voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun:

  • Syrjintää tai yhdenvertaisuutta koskevassa asiassa täyttämällä yhteydenotto syrjinnästä -lomakkeen
  • Muussa asiassa täyttämällä yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteydenottolomakkeen
  • Lähettämällä sähköpostia yvv(at)oikeus.fi
  • Soittamalla puhelinpäivystykseen. Päivystys on avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-12: 0295 666 817.
  • Lähettämällä kirjeen
  • Chatissa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13-15, sekä perjantaisin klo 10-12 ( syrjinta.fi)
  • Viittomakielellä lähettämällä videon sähköpostitse osoitteeseen yvv(at)oikeus. fi
  • Henkilökohtaisesta tapaamisesta on aina sovittava erikseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteydenottolomake


Osoite:

Postiosoite: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto PL 24 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki


Materiaali julkaistu lyhenteillä
Lue lisää:
syrjinta.fi/asiakaspalvelu
syrjinta.fi/syrjinta-ja-yhdenvertaisuus

Venäjännös: Irina Kekman ja Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика