Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Ohje
Hyvinvointitoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut
20.4.2017

Lastenvalvojan tapaamiseen tarvittavat selvitykset

Vanhempien tulot, välttämättömät menot ja lapsen yksilöllinen kulutus vaikuttavat elatusavun määrään. Lastenvalvojan tapaamiselle vanhempien tulee ottaa mukaan seuraavat selvitykset:

Tulot:

 • Ansiotulot, esim. viimeinen palkkalaskelma
 • Elinkeinotoiminnan tulot
 • Eläkkeet
 • Sosiaaliset etuudet (asumistuki, työttömyyskorvaus, vanhempain-raha, kotihoidontuki yms.)
 • Pääoma- ja osinkotulot
 • Muut tulot
 • Varallisuuden tuotto

Menot:

 • Vuokra tai vastike
 • Asuntolainan korot ja lyhennykset
 • Vesimaksut
 • Sähkölasku
 • Muut asumismenot
 • Lisäksi:
  • Erityiset terveydenhoitokustannukset
  • Lapsen tapaamisista aiheutuvat matkakustannukset
  • Työmatkakustannukset
  • Velanhoitokulut (opintolainan korot ja lyhennykset)
  • Muu elatusvelvollisuus (todiste elatusapumaksun maksamisesta)
  • Veroilmoitus erittelyosineen

Lapsen kuluista:

 • Päivähoitokulut
 • Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan kulut
 • Koulutuskustannukset
 • Erityisen harrastuksen kustannukset
 • Vakuutusmaksut
 • Erityiset terveydenhoitokustannukset
 • Muut erityiset kustannukset

Tiedot lapsen mahdollisista tuloista ja varallisuudesta


Lähde: www.turku.fi/lastenvalvojan_tapaamiseen_tarvittavat_selvitykset.pdf

Venäjännös: Irina Kekman


Яндекс.Метрика