Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Turvallinen paluu työpaikalle edellyttää jatkuvaa riskien arviointia

Työterveyslaitos on laatinut yleisohjeet työpaikoille siitä, miten työpaikalle paluu onnistuu turvallisesti koronakriisi huomioiden. Koska tautitilanne voi muuttua nopeasti, pitää työpaikkojenkin olla valmiita muuttamaan ohjeitaan ja käytäntöjään joustavasti.

Jotta töihin paluu sujuisi mahdollisimman turvallisesti, on työpaikalla edelleen rajoitettava työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien lähikontakteja turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla.

Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä etäisyyksistä on pidettävä kiinni ja oireilevat työntekijät on ohjattava nopeasti testiin.

Työnantajan on päivitettävä laatimiaan riskienarviointia, ohjeita ja menettelytapoja ottamalla huomioon viranomaisten määräykset ja suositukset. Tartuntatilanne voi muuttua nopeastikin, ja työpaikalla kannattaa olla mietittynä toimintatavat erilaisiin tilanteisiin.

Tarvetta muuttaa toimintatapoja voi olla esimerkiksi hygienia- ja siivouskäytännöissä, työvälineiden yhteiskäytössä, suojautumisessa, työaikojen ja työvuorojen järjestämisessä, kokous- ja taukokäytännöissä, työpaikalla vierailevien ulkopuolisten henkilöiden tapaamisessa sekä matkustamisessa.

Työpaikan ja kodin välisillä matkoilla julkista liikennettä olisi käytettävä mieluiten ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan työmatkat olisi hyvä taittaa kävellen tai pyöräillen.


Etätyö jatkuu osalla työpaikoista

Vaikka valtioneuvoston etätyösuositus päättyi 1.8.2020, monella työpaikalla etätyö saattaa jatkua vähintään porrastetusti. Etätyön on havaittu toimivan hyvin ja vähentävän tartuntoja tehokkaasti.
Etätyö voi asettaa haasteita erityisesti johtamiselle. Töiden sujuminen, työn mielekkyys ja työntekijöiden jaksaminen on pystyttävä varmistamaan etätyössäkin. Toimivia käytäntöjä kannattaa jakaa työpaikoille ilmoittamalla ne esimerkiksi Työelämän selviytymistarinoita -sivustolle hyvatyo.ttl.fi/tyoelaman-selviytymistarinoita/case-esimerkit


Oireilevat työntekijät nopeasti testiin

Työpaikat ja koko yhteiskunta pysyvät toimintakunnossa vain, kun koronavirustartunnat selvitetään ja jäljitetään. Työntekijöiden, joilla on koronavirusoireita, ei pidä tulla töihin, vaan heidän kannattaa tehdä oireiden arviointi Omaolo-palvelussa www.omaolo.fi tai ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun terveydenhuoltoon, josta ohjataan näytteenottoon.


Henkinen tuki voi olla tarpeen

Riskien arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset tekijät.

Pitkään jatkunut huoli koronaviruksen vaikutuksista, läheisten ja omasta terveydestä sekä taloudellisesta toimeentulosta syö voimavaroja ja haittaa keskittymistä työhön. Tilanteen pitkittyessä työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja palautumisesta on tärkeää huolehtia.
Työterveyslaitoksen ohjeeseen henkisen hyvinvoinnin tueksi on koottu sekä työnantajalle että työntekijälle vinkkejä, joiden avulla omaa ja työyhteisön tilannetta voi helpottaa.


Ohjeet ja uudet käytännöt kaikkien tietoon — viestintää ei voi tehdä liikaa

Työnantajan täytyy tiedottaa ohjeista niin esimiesten kuin organisaation normaalien viestintäkanavien kautta ja varmistaa, että kaikki tietävät uudet toimintatavat ja noudattavat niitä. Vuorovaikutusta, opastusta ja perehdyttämistä tarvitaan. Myös työterveyshuollon palveluista on hyvä muistuttaa.


Linkit ohjeisiin

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on «Hyvinvointia työstä», sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Lisätietoja: www.ttl.fi@tyoterveys


Lähde: TTL, tiedote 27/2020, 4.8.2020
Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика