Ruokalähettien yhdistys hyväksyttiin Pamin ammattiosastoksi

Alalla ei ole työehtosopimusta eivätkä yrittäjänä työtä tekevät voi liittyä työttömyyskassaan.

HELSINGIN SANOMAT, 21.4.2023


Palvelualojen ammattiliitto Pam on hyväksynyt ammattiosastokseen ruokalähettien perustaman yhdistyksen. Pam Couriers Finland on valtakunnallinen ammattiosasto, jonka tarkoitus on koota eri alustayritysten kuriirit ja lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Mukana on sekä Woltin että Foodoran lähettejä.

Läheteillä ja kuriireilla ei ole työehtosopimusta, ja monet tekevät töitä yrittäjinä. Yrittäjäasemassa toimivat lähetit eivät voi liittyä Palvelualojen työttömyyskassaan.

Alustatalousyritykset ovat linjanneet, että niille töitä tekevät lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä. Työneuvosto on taas katsonut, että he ovat työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa alustojen omistajiin. EU-komissio on ehdottanut direktiiviä, jolla alustatalouden työntekijöiden asemaa parannettaisiin.

Pamin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa, että Pam haluaa tarjota asiantuntemustaan kuriirien avuksi. Alustatalous on parhaimmillaan tuonut uusia sujuvia palveluja kuluttajille ja uusia joustavia toimeentulon hankkimismahdollisuuksia siellä työskenteleville, Rönni-Sällinen toteaa.

«Valitettavasti huonoimmillaan yritykset ovat käyttäneet sitä mahdollisuutena välttää omia velvollisuuksiaan ja heikentää työtä tekevien asemaa», Rönni-Sällinen moittii.


Lähde: www.hs.fi/politiikka

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli


Яндекс.Метрика