Ongelmia työsuhteessa

Ota ensin yhteyttä luottamusmieheen, jos työpaikallasi tulee ongelmia työsuhteeseen liittyvässä asiassa.

Luottamusmies edustaa työpaikalla PAMia ja PAMiin kuuluvia työntekijöitä. Luottamusmies on työpaikalla se lähin apu, jolta kannattaa kysyä kaikista työsuhteisiin liittyvistä asioista ja ongelmatilanteista. Työsuhteeseen liittyvät ongelmat selvitetään luotamusmiehen kautta.

Perusperiaate on, että kun työsuhteessa on ongelmia, niistä neuvotellaan. Neuvottelujärjestyksestä on sovittu työehtosopimuksissa. Pääpiirteittäin se on seuraavanlainen:

työntekijä esimies
luottamusmies ja työntekijä työnantaja
ammattiliitto työnantajaliitto

työtuomioistuin

Ensin on aina hyvä yrittää itse selvittää asioita. Rauhallisesti asioista keskustelmalla erimielisyydet selviävät parhaiten. Ellet pääse esimiehen kanssa keskustelemalla ratkaisuus, ole yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen, joka tulee mukaan neuvotteluihin.

Asian jäädessä paikallisissa neuvotteluissa erimieliseksi, laaditaan asiasta erimielisyysmuistio. Useissa työehtosopimuksissa on sovittu erimielisyysmuistion mallista.

Erimielisyysmuistioita tehdään kaksi kappaletta. Luottamusmies toimittaa yhden PAMin aluetoimistoon ja työnantaja/työnantajan edustaja työnantajaliittoon.

Molemmat liitot ryhtyvät sitten selvittämään erimielisyyttä. Elleivät liitotkaan pääse ratkaisuun, tuomioistuin päättää lopulta, mikä on oikein.


Jos luottamusmiestä ei ole
Ota yhteys liiton työsuhdeneuvontaan tai lähimpään liiton aluetoimistoon.


Lähde: www.pam.fi/wiki

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli


Яндекс.Метрика