Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189). Laissa säädetään siitä, ketkä ovat oikeutettuja aktivointisuunnitelmaan ja kenelle kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta kestää vähintään 3 kk. Kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö voi osallistua toimintaan 1–4 päivää viikossa, 4–8 tuntia päivässä. Toiminta ei ole työ- tai virkasuhde.

Osallistujan tukena on työllisyyspalveluiden palveluohjaaja. Työtoimintapaikalla osallistujalle nimetään vastuuhenkilö tai ohjaaja, joka toimii työntekijän tukena (sovitut tapaamiset säännöllisesti). Työtoiminnan ajaksi osallistujalle on tapaturmavakuutus kunnalta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujat ovat kunnallisen terveydenhuollon piirissä. Sairauspoissaolot hoidetaan pääsääntöisesti työpaikan menettelytavan mukaan, oma ilmoitus puhelimitse tai sairauslomatodistus. Poissaolopäiviltä osallistuja ei saa kulukorvausta. Jokaisesta toteutuneesta päivästä henkilölle maksetaan 9 euron kulukorvausta. Sen lisäksi toimintaan osallistuvalle korvataan matkakulut työtoimintapaikalle.

Lisää tietoa kuntouttavasta työtoiminnasta: www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja

Kuntouttavasta työtoiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden kannattaa hakeutua Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi, jotta voidaan arvioida työtoiminnan tarpeellisuutta ja oikea-aikaisuutta yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Asiakastyötä tekevien ohjaajien yhteystiedot löytyy täältä: www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut. Asiakas voi soittaa suoraan palveluohjaajalle ja sopia tapaamisajan toimistossa, joka sijaitsee osoitteessa Väinönkatu 1B 2 krs.

Yhdistykset, jotka voisivat järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, saavat lisätietoja työllisyyskoordinaattori Hanna Lähteelältä:  puh. 050 373 6040014 266 8890, hanna.lahteela@jkl.fi.


Lähde: www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut,
www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja

Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 1-2 (123-124) 2017
Mosaiikki-Vaasa № 2 (48) 2017
Mosaiikki-Helsinki № 3 (31) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика